Audiencja 16 IX przed pielgrzymką Ojca Św.

Audiencją generalną 16 IX 2015 r. Ojciec Święty zakończył cykl katechez o rodzinie i zapowiedział swoją pielgrzymkę na Kubę i do Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie przy tej okazji drobnym upominkiem dla wiernych został przypomniany trwający Rok Życia Konsekrowanego. Zamieszczamy podsumowanie tematów katechez Ojca Świętego, ciekawy sposób na przywitanie Papieża z okazji pielgrzymki do USA i kilka myśli do rozważenia na temat życia osób konsegrowanych z przesłaniem "Kochać to oddać wszystko"

Para borrar

Audiencją generalną z 16 września 2015 Ojciec Święty zakończył cykl katechez
o rodzinie i zapowiedział swoją pielgrzymkę na Kubę i do Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie przy tej okazji drobnym upominkiem dla wiernych został przypomniany Rok Życia Konsekrowanego.
Zamieszczamy:

- podsumowanie tematów katechez Ojca Świętego,

- ciekawy sposób na przywitanie Papieża z okazji Jego wizyty apostolskiej
w Stanach Zjednoczonych,

- kilka myśli do rozważenia na temat życia osób konsegrowanych.

“Jest to nasza ostatnia, końcowa refleksja na temat małżeństwa i rodziny.”

Tymi słowami, podczas środowej audiencji, Ojciec Święty zakończył cykl 27 katechez poświęconych rodzinie, które rozpoczął w grudniu 2014 roku.

W tym okresie Ojciec Święty poświęcił wiele czasu na rozważanie sytuacji małżonków - relację kobiety i mężczyzny w swietle wiary i w kontekście rozwoju świata - i ich specyficzną więź małżeńską wraz z przygotowaniem w okresie narzeczeństwa.

Poruszył również znaczenie rodzinnych relacji między rodzeństwem, niezastąpionej roli dziadków i służył także radami i modlitwą w codziennych zmaganiach rodzin
w zakresie wychowania, zapewnienia utrzymania, zmierzenia się z biedą, chorobą czy śmiercią. Podkreślił znaczenie jakie ma dla całej rodziny zarówno świętowanie
i odpoczynek, jak i praca, a także czas modlitwy.

Ponadto wyjaśniał odpowiedzialność rodziny za przekazywanie wiary i tworzenie wspólnot, ponieważ to właśnie przymierze mężczyzny i kobiety powinno nadawać istotny kształt ludzkim relacjom w świecie i tym samym ukierunkowywać politykę, gospodarkę, współżycie obywatelskie, o czym mówi podczas swojej ostatniej katechezy.

“(…) wspólnota małżeńsko-rodzinna mężczyzny i kobiety jest “gramatyką zradzającą” to przymierze, „złotym węzłem” (…). Wiara czerpie ją z mądrości Bożego stworzenia: Bóg, który zawierzył ją rodzinie nie dba o nią w intymności jako celu samego w sobie, ale w ekscytującym projekcie, aby świat uczynić „domowym”."

>> Streszczenie audiencji z 16.09.2015 r. w języku polskim na stronie vatican.va

>> Teksty z audiencji generalnych na stronie vatican.va

“Jesteśmy w przededniu wydarzeń pięknych i trudnych, które są bezpośrednio związane z tym wielkim tematem: Światowego Spotkania Rodzin w Filadelfii i Synodu Biskupów w Rzymie.”

Papież Franciszek zaznaczył, że oba wydarzenia mają znaczenie ogólnoświatowe, gdzie niezastąpioną rolę odgrywa wspólnota ludzka, jaką jest rodzina.

Ich znaczenie dla chrześcijaństwa podkreśla również zapowiedziana na
19-28 września br. pierwsza podróż apostolska Papieża Franciszka na Kubę i do Stanów Zjednoczonych, której jednym z istotnych przedsięwzięć jest udział w Światowym Spotkaniu Rodzin w Filadelfii.

Przygotowując się na powitanie Ojca Świętego w swoim kraju Amerykanie,
z różnych zakątków kraju rozpoczęli inicjatywę polegającą na nagraniu osobistego powitania z tytułem poprzedzonym hashtag: #sayHItoFrancis
i umieszczeniu w sieciach społecznych Facebook i Twitter.

>> Wywiad (w języku angielskim) z jedną osób będącą inicjatorem przedsięwzięcia #sayHItoFrancis

>> Program podróży apostolskiej Ojca Świętego na Kubę i do Stanów Zjednoczonych, 19-28 września 2015 r.

W Roku Życia Konsegrowanego... "Kochać to oddać wszystko"

Z okazji Roku Życia Konsegrowanego trwającego do lutego 2016 r.
i odbywającego się w tych dniach światowego spotkania dla młodych osób konsegrowanych, wierni otrzymali w ramach upominku książeczki ze świadectwem osób dążących do świętości drogą życia konsegrowanego za tytułowaną.

Polecamy artykuł na temat miłości św. Josemarii do osób konsekrowanych.