Heilige Jozefmaria Escrivá
“Wees je elke dag weer bewust van je plicht heilig te worden. Heilig! Dat betekent niet dat je vreemde dingen moet doen. Het betekent dat je moet strijden in het geestelijk leven, en in het heldhaftig en voortreffelijk doen van wat je moet doen.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei

Heilige Jozefmaria in actie

Solidariteit

Solidariteit

Hoe begrijpelijk zijn het ongeduld, de beklemming en de...

Zijn geschriften

De Weg

De Weg

“Lees deze raadgevingen langzaam. Overweeg deze...

De Voor

De Voor

In 1950, in het voorwoord bij een nieuwe uitgave van De Weg,...

De Smidse

De Smidse

Dit boek verscheen in 1987 en heeft dezelfde structuur als...

Vrienden van God

Vrienden van God

Deze bundel van achttien preken – postuum verschenen in 1977...

Dagelijkse tekst

“Je hebt Hem altijd aan je zijde”

Wat prachtig is de werking van de heilige Eucharistie in het denken en handelen van mensen die haar vaak en eerbiedig ontvangen. (De Smidse, 303)

Als die mensen al in vuur en vlam raakten en U toejuichten om een stuk brood - ook al is het wonder van de broodvermenigvuldiging nog zo groot - wat moeten wij dan wel niet doen voor de vele gunsten die Gij ons verleend hebt? En vooral omdat U zichzelf, zonder terughoudendheid, geeft in de Eucharistie.
De Smidse, 304

Goed kind, kijk eens hoe verliefden hier op aarde de bloemen, de brief of een aandenken van hun geliefde kussen...
En jij, zou je ooit kunnen vergeten dat je...