Heilige Jozefmaria Escrivá
“Het menselijk leven met al zijn gewone, dagelijkse bezigheden heeft een goddelijke betekenis met eeuwigheidswaarde.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei

Heilige Jozefmaria in actie

Solidariteit

Solidariteit

Hoe begrijpelijk zijn het ongeduld, de beklemming en de...

Zijn geschriften

De Weg

De Weg

“Lees deze raadgevingen langzaam. Overweeg deze...

De Voor

De Voor

In 1950, in het voorwoord bij een nieuwe uitgave van De Weg,...

De Smidse

De Smidse

Dit boek verscheen in 1987 en heeft dezelfde structuur als...

Vrienden van God

Vrienden van God

Deze bundel van achttien preken – postuum verschenen in 1977...

Dagelijkse tekst

“Je kunt je kind van God noemen”

Wees Jezus heel dankbaar, want door Hem en met Hem en in Hem, kun je je kind van God noemen. (De Smidse, 265)

Als wij ons uitverkoren kinderen van onze Vader in de hemel voelen, wat wij inderdaad zijn, waarom zouden wij dan niet altijd blij zijn? Denk daar eens over na.
(De Smidse, 266)

Wat aantrekkelijk is onze roeping als christenen, als kinderen van God! Ze brengt ons hier op aarde de blijdschap en de vrede die de wereld ons niet kan geven.
(De Smidse, 269)

Ut in gratiarum semper actione maneamus! Mogen wij altijd in dankzegging volharden! Dank, mijn God, dank voor alles:...