Strathmore, in 1961 interraciale pionier

Toen Kenia in 1963 onafhankelijk werd, had het drie grote problemen: analfabetisme, armoede en ziekten. Reden voor de stichter van het Opus Dei om docenten naar Nairobi te sturen.

Sociale initiatieven

Toen Kenia in 1963 onafhankelijk werd, had het drie grote problemen: analfabetisme, armoede en ziekten. Reden voor de stichter van het Opus Dei om docenten naar Nairobi te sturen. De stichter van het Opus Dei zei de docenten dat het niet uitmaakt welk type school ze daar zouden starten, als het maar zou passen in de plaatselijke behoefte en de karakteristieken van het land. Er was echter een kenmerk waarop de heilige Jozefmaria stond. Hoe diepgeworteld oude gewoonten ook zijn en hoe moeilijk het zou zijn om officiële veto’s en vooroordelen te overkomen, de te starten school moest per se interraciaal zijn.

Onze Heer is gekomen om vrede te brengen, de blijde boodschap en leven voor alle mensen. Niet alleen voor de rijken, en niet alleen voor de armen. Niet alleen voor de intellectuelen en niet alleen voor de eenvoudige mensen. Voor iedereen, voor alle broeders en zusters, want broeders en zusters zijn wij, kinderen van dezelfde Vader, God. Er is dus slechts één ras, het ras van de kinderen van God. Er is slechts één kleur, de kleur van de kinderen van God. Er is slechts één taal, de taal die zich richt naar hart en geest, zonder het lawaai van woorden, die ons God doet leren kennen en de naaste lief te hebben.”

Strathmore College (sinds 2002 Strathmore University) opende haar deuren in Nairobi in 1961, juist toen Kenia zich voorbereide op de onafhankelijkheid. Er was sprake van een urgente behoefte om een plan te formuleren om de hierboven genoemde problemen aan te pakken, in het bijzonder het gebrek aan basisscholing. Er waren echter in die tijd slechts een handvol middelbare scholen en geen van die scholen stond open voor de drie rassen die Kenia bewoonden – Afrikanen, Aziaten en Europeanen.

Strathmore College (een middelbare school wordt in Kenia 'college' genoemd) heeft als devies Ut Omnes Unum Sint, wat betekent opdat allen een zijn”. Het motto wordt gesymboliseerd door drie harten, waarin het idee wordt uitgedrukt dat iedereen in harmonie leeft, onafhankelijk van ras of geloof. Ze symboliseren ook de eenheid die in de school bestaat tussen ouders, leerlingen en leraren.

Op dit moment zijn bijna alle leraren geboren Kenianen, sommige van hen zijn oud-leerlingen. De school heeft laboratoria van een hoge kwaliteit, computerfaciliteiten, sportvelden en een grote bibliotheek. Een veelbelovende voedingsbodem voor toekomstige intellectuelen. In 2002 verkreeg Strathmore de erkenning van universiteit met een faculteit Handel en een faculteit Informatietechnologie.

Het motto wordt gesymboliseerd door drie harten, waarin het idee wordt uitgedrukt dat iedereen in harmonie leeft, onafhankelijk van ras of geloof.

Een leraar voor elke student

Om de studenten zich te laten ontwikkelen tot een complete persoonlijkheid, moet hun familie worden betrokken bij de opleiding,” aldus Charles Sotz, de huidige directeur van Strathmore College. Daarom hebben de ouders periodiek een gesprek met leraren en wisselen zij vaak ideeën over de opleiding van de studenten. De ouders ontvangen elk academisch jaar zes voortgangsrapporten.

Eén van de uitdagingen waar de scholen in de huidige samenleving voor staan, is de vraag hoe studenten te helpen bij de ontwikkelen van een eigen identiteit temidden van snelle culturele veranderingen. De sleutel voor dit vraagstuk ligt bij de persoonlijke begeleiding van de kant van ouders en leraren. Dit maakt het voor Strathmore mogelijk om dit probleem op te lossen. Tegenwoordig krijgen studenten steeds minder begeleiding van hun ouders. Strathmore wijst per student een begeleider aan, die vaak een intermediair is tussen studenten en ouders. Een begeleider stimuleert elk van de studenten persoonlijk en helpt hen bij elk probleem die zich voordoet.

Daarbij heeft Strathmore een kapelaan die beschikbaar is voor de spirituele noden voor degenen die dit nodig hebben. De kapelaan organiseert seminars en workshops voor ouders en leraren. Veel mensen worden verrast als zij horen dat in Strathmore, in tegenstelling tot de meeste andere scholen in Kenia, er geen klassenoudsten zijn. Op deze manier probeert Strathmore leiderschap onder de studenten te stimuleren.


Leiderschapskwaliteiten worden ook door sporten ontwikkeld, de studenten kiezen zelf elk jaar hun aanvoerder. De aanvoerders hebben, naast het leiden van hun teams tijdens de jaarlijkse sporttoernooien, periodieke overleggen met de leraren over zaken die betrekking hebben op het schoolleven. De geest van vrijheid, die hand-in-hand gaat met de christelijke identiteit van Strathmore, draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de studenten.

Aan het einde van het academisch jaar op Strathmore, werken enkele studenten tijden hun zomervakantie als vrijwilliger in sociale projecten. Toen John Muthiora, leraar Engels, voor het eerst dit idee voorstelde, was de respons overweldigend: meer dan 100 studenten meldden zich aan om te helpen in ziekenhuizen. Kevein Okwel, een vrijwilliger op de oncologieafdeling van het Kenyatta National Hospital, vatte zijn ervaringen als volgt samen: “Zelfs al het geld van de wereld is onvoldoende om de vreugde en voldoening te kopen die ik heb ervaren bij het helpen van deze mensen.”

Tijdens het 25-jarig jubileum van Strathmore, kreeg het een onvergetelijk bezoek. De president van Kenia, Moi, was aanwezig bij de jubileumplechtigheden van de school.

www.strathmore.edu.