Label: prelaat

Er zijn 94 resultaten voor "prelaat"

Brief van de prelaat (maart 2014)

Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Don Álvaro schrijft bisschop Echevarría over trouw en loyaliteit. Hij nodigt ons uit om deze weken na te gaan hoe onze beantwoording is aan de goddelijke roeping die ieder van ons heeft ontvangen.

Brief van de prelaat (januari 2014)

Brief van de prelaat (januari 2014)

De prelaat van het Opus Dei moedigt aan om de broederlijkheid te beleven met alle mensen, geschapen naar God's beeld en gelijkenis en verlost door Christus. "Zich broers en zussen van elkaar voelen en zich als zodanig gedragen, is een goddelijke gave", zegt hij.

Brief van de prelaat (december 2013)

Brief van de prelaat (december 2013)

Nu het Jaar van het Geloof beëindigd is, geeft de prelaat een beschouwing over hoe dit geloof een vertaalslag kan maken naar het dagelijkse doen en laten; hierbij kunnen we rekenen op de hulp van de middelen die Jezus Christus nagelaten heeft aan Zijn Kerk om de heiligheid te bereiken.

Brief van de prelaat (augustus 2013)

Brief van de prelaat (augustus 2013)

De prelaat dankt de Heer voor de goedkeuring van de wonderen die toegekend zijn aan paus Johannes Paulus II en Mgr. Álvaro del Portillo, en hij nodigt uit om te bidden voor de vruchten van de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro. Verderop in de brief bespreekt hij het artikel uit de Geloofsbelijdenis over de heiligheid van de Kerk.