Label: Liefde

Er zijn 34 resultaten voor "Liefde"

“Leert het goede te doen”

Zie in iedere mens met wie je in contact bent een ziel: een ziel die je moet helpen, die je moet begrijpen, waarmee je veel moet delen en die gered moet worden. (De Smidse, 573)

“Onze vijanden liefhebben”

We zijn geen goede broers en zusters van onze medemensen, als we niet bereid zijn ons voorbeeldig te gedragen, ook als de mensen om ons heen ons optreden verkeerd interpreteren en er onaangenaam op reageren. (De Smidse, 460)

“Helpt elkaar zulke lasten te dragen”

De Heer zegt: “Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben. Hieruit zullen zij kunnen opmaken, dat gij mijn leerlingen zijt”. - En de heilige Paulus: “Draagt elkaars lasten: daardoor zult gij de wet van Christus vervullen”. - Ik zeg je verder niets. (De Weg, 385)

“De enige maat is liefhebben zonder maat”

Je houdt je aan een veeleisend leefplan: je staat vroeg op, doet je gebed, ontvangt de sacramenten, werkt of studeert veel, bent matig, doet aan verstervingen - maar je voelt, dat je iets mist. Overweeg in je gesprek met God het volgende: omdat heiligheid - de strijd om die te bereiken - de volheid der liefde is, moet je je liefde tot God en, door Hem, je liefde tot de mensen herzien. - Misschien zul je dan diep in je ziel grote gebreken gaan ontdekken waar je nog niet tegen gestreden hebt: je bent geen...

“Iedereen beminnen, begrijpen, verontschuldigen”

Door de naastenliefde omwille van God te verzorgen, zullen we iedereen beminnen, begrijpen, verontschuldigen en vergeven... Onze liefde moet de menselijke ellende als een mantel bedekken. We moeten over een buitengewone naastenliefde beschikken die - veritatem facientes in caritate - de waarheid verdedigt zonder iemand te kwetsen. (De Smidse, 559)

“Kalmte. - Waarom zou je je kwaad maken?”

Kalmte. - Waarom zou je je kwaad maken, als je daardoor God beledigt, lastig bent voor je medemens, jezelf een vervelend moment bezorgt... en je tenslotte toch je kalmte moet zien te herwinnen? (De Weg, 8)

“Dienaren van alle mensen”

Wie echt liefheeft, heeft geen tijd om met zichzelf bezig te zijn. Hij heeft geen ruimte voor de hoogmoed en zal alleen maar gelegenheden zoeken om anderen van dienst te zijn! (De Smidse, 683)

“Van elkaar houden, elkaar helpen”

Met veel aandrang predikte de apostel Johannes het mandatum novum, het nieuwe gebod: “Hebt elkaar lief!” Ik zou jullie op de knieën willen smeken - zonder theater, want het komt recht uit mijn hart - om uit liefde tot God van elkaar te houden, elkaar te helpen, elkaar de hand te reiken, elkaar te vergeven. Geef daarom geen ruimte aan de hoogmoed! Heb begrip voor elkaar, verzorg de naastenliefde, help elkaar met gebed en oprechte vriendschap. (De Smidse, 454)

“Liefhebben is elke dag opnieuw beginnen te dienen”

De laatste dagen, vertelde je me, waren gelukkiger dan ooit. - En zonder dat ik er ook maar een moment over hoefde na te denken gaf ik je als antwoord: omdat je met een beetje meer overgave “hebt geleefd” dan anders. (De Voor, 7)

“Vul de wereld met liefde”

Je mag de ziel van de mensen om je heen niet schaden door nalatig te zijn of een slecht voorbeeld te geven. Je hebt - hoe dan ook! - de verantwoordelijkheid voor de christelijke leefwijze van je naasten, voor de geestelijke werkkracht van allen, voor hun heiligheid. (De Smidse, 955)