Label: Geloof

Er zijn 12 resultaten voor "Geloof"
Een leven van geloof

Een leven van geloof

Wanneer ze hem vragen te leren een groter geloof te hebben, dan nodigt de heilige Jozefmaria hen uit dit aan de hand van het evangelie te ontdekken.

Video's

“Laten wij niet proberen aan Zijn wil te ontkomen”

Dit is de sleutel van de deur, die toegang geeft tot het Rijk der Hemelen: Qui facit voluntatem Patris mei qui in coelis est, ipse intrabit in regnum coelorum. Wie de wil van mijn Vader doet..., die zal binnengaan! (De Weg, 754)

“Het verborgen wonder van het innerlijk leven”

Tot nu toe had je de boodschap die wij, christenen, aan de andere mensen brengen nog niet begrepen: het verborgen wonder van het innerlijk leven. Wat hou je hen nú een nieuwe wereld voor! (De Voor, 654)

“Als Hij bij ons is, behoeven we niets te vrezen”

De roep van de Heer - de roeping - klinkt altijd zo: “als iemand Mijn leerling wil zijn, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen”. Ja: roeping vraagt onthechting, offer. Maar wat geeft het offer een geluk - gaudium cum pace, vreugde en vrede - als de onthechting volkomen is! (De Voor, 8)

“De Heer heeft onze weg gekruist”

De overgave is de eerste stap van een leven van opoffering, vreugde, liefde en vereniging met God. - En zo wordt het hele leven doordrongen van een gezegende dwaasheid, die het geluk daar doet vinden waar de menselijke logica niets anders kan zien dan negatie, lijden en verdriet. (De Voor, 2)

“Ik ben met hem in de nood”

Zelfs als alles in elkaar stort en afgelopen is, zelfs als alles tegen je verwachtingen ingaat, als alles vreselijk tegenzit, schiet je er niets mee op als je je uit je evenwicht laat brengen. Bovendien moet je maar eens denken aan het vertrouwvolle gebed van de profeet: “De Heer is onze Rechter, de Heer is onze Wetgever, de Heer is onze Koning; Hij zal ons redden”. – Bid dat elke dag vurig, om je gedrag te voegen naar de plannen van de Voorzienigheid die ons leidt naar ons heil. (De Voor, 855)

“De rijkdom van het geloof”

Wees geen pessimist. - Weet je dan niet, dat alles wat er gebeurt of kan gebeuren, tot het goede bijdraagt? - Je optimisme zal een noodzakelijk gevolg zijn van je geloof. (De Weg, 378)

De Spaanse Burgeroorlog

De Spaanse Burgeroorlog

De Spaanse Burgeroorlog is uitgebroken en gaat gepaard met een van de zwaarste godsdienstvervolgingen in de geschiedenis van de Kerk.