Label: Arbeid

Er zijn 25 resultaten voor "Arbeid"

“Breng taken tot een goed einde”

Heiligheid bestaat uit heldhaftige daden. - Daarom wordt van ons ten aanzien van ons werk de heldhaftigheid gevraagd om de ons toevertrouwde taak tot een goed einde te brengen, dag in dag uit, ook als dezelfde bezigheden steeds terugkeren. Anders willen we niet heilig zijn! (De Voor, 529)

“Ook uw werk moet gebed zijn”

Leg alvorens aan het werk te gaan op je tafel of naast je gereedschap een kruisbeeld. En kijk er af en toe naar... Wanneer vermoeidheid je overvalt, zullen je ogen zich op Jezus richten, en je zult nieuwe kracht vinden om je taak voort te zetten. Want dat kruisbeeld is veel meer dan de foto van een geliefde persoon - ouders, kinderen, echtgenote, verloofde... Het is alles: jouw Vader, jouw Broer, jouw Vriend, jouw God, en de Liefde van al je liefdes. (De kruisweg, statie 11, overweging 5)

“Je eigen werk heiligen is geen hersenschim”

Je werk heiligen is geen hersenschim, maar de opdracht van iedere christen: van jou en van mij. Dat had de machinebankwerker ontdekt die zei: “Ik ben dolgelukkig als ik denk aan de zekerheid dat ik heilig kan worden door aan mijn draaibank te werken en - met het hart en met de stem - het ene lied na het andere te zingen...; wat een goedheid van onze God!” (De Voor, 517)

“Hoeveel zakenmensen zijn er misschien niet heilig geworden?”

Het helpt je erg - zeg je me - als je aan het volgende denkt: hoeveel zakenmensen zijn er misschien niet heilig geworden sinds de tijd van de eerste christenen? En je wilt aantonen dat dat ook nu nog mogelijk is - De Heer zal je daarbij niet in de steek laten. (De Voor, 490)

“De arbeid, een teken van Gods liefde”

Het helpt je erg - zeg je me - als je aan het volgende denkt: hoeveel zakenmensen zijn er misschien niet heilig geworden sinds de tijd van de eerste christenen? En je wilt aantonen dat dat ook nu nog mogelijk is - De Heer zal je daarbij niet in de steek laten. (De Voor, 490)

“Het is niet moeilijk om werk om te zetten in gebed”

Laten we werken, veel en goed werken, zonder dat we uit het oog verliezen dat ons beste wapen het gebed is. Daarom word ik niet moe te herhalen dat wij contemplatieve zielen midden in de wereld moeten zijn, die van hun werk gebed proberen te maken. (De Voor, 497)

“De wereld, is de plaats waar je God ontmoet”

Je hebt vorming nodig. Dit zal je een groot verantwoordelijkheidsbesef geven, waardoor je het optreden van katholieken in het openbare leven - met alle respect voor de vrijheid van ieder - zult stimuleren en bezielen, en allen eraan zult herinneren dat ze moeten handelen in overeenstemming met het geloof. (De Smidse, 712)

“Werken met blijdschap”

Als je zegt dat je Christus wilt volgen... en je hebt tijd over, dan ben je de weg van de lauwheid ingeslagen! (De Smidse 701)