Heilige Jozefmaria Escrivá
“In het laboratorium, in de operatiekamer, in de kazerne of op de leerstoel van een universiteit, in de fabriek, in de werkplaats, op het land, in de huishouding… wacht God elke dag weer op ons.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei

Zijn geschriften

De Weg

De Weg

“Lees deze raadgevingen langzaam. Overweeg deze...

De Voor

De Voor

In 1950, in het voorwoord bij een nieuwe uitgave van De Weg,...

De Smidse

De Smidse

Dit boek verscheen in 1987 en heeft dezelfde structuur als...

Vrienden van God

Vrienden van God

Deze bundel van achttien preken – postuum verschenen in 1977...

Dagelijkse tekst

Palmzondag

Met onze dienstbaarheid kunnen we de Heer een nog grotere triomf bereiden dan bij zijn intocht in Met onze dienstbaarheid kunnen we de Heer een nog grotere triomf bereiden dan bij zijn intocht in Jeruzalem... Want er zal geen Judas, geen Hof van Olijven en geen duistere nacht zijn... Het zal ons lukken de wereld te doen branden met de vlammen van het vuur dat Hij op aarde kwam brengen...! En het licht van de waarheid - onze Jezus - zal het verstand van de mensen verlichten in een dag zonder einde. (De Sm...

...idse, 947)

Zo lezen wij vandaag vol vreugde: de kinderen van de Hebreeën droegen olijftakken in de hand. Zij trokken de Heer tegemoet terwijl ze uitriepen: hosanna in de hoge! (Antifoon bij de uitdeling van de gewijde palmtakken).

Die lofzang klinkt in onze ziel samen met de vreugdevolle groet bij zijn geboorte in Betlehem. Toen Jezus voorbijkwam, vertelt de heilige Lucas, spreidden de mensen hun mantels uit over de weg. En toen Hij reeds aan de...