Pastorale brieven

Bericht van de prelaat (19 maart 2018)

Zoals het Jozef overkwam, wil God ook onder ons dak wonen, benadrukt de prelaat ter gelegenheid van 19 maart.

De heilige Jozefmaria werd geraakt door de eenvoud en de grootheid van sint Jozef. Zijn leven – dat van “een ambachtsman uit Galilea, een man zoals velen” – was nauw verbonden met het leven van Jezus en Maria. In de persoon van sint Jozef ontdekte hij de eigenschappen van degenen die zich door God geroepen weten om het leven van elke dag met Hem te leven, met alles wat dat met zich ...