H JozefmariaDagelijkse teksten

“We moeten het leven van Christus overwegen”

Ik raadde je aan dagelijks enkele minuten in het Nieuwe Testament te lezen en je hierbij in elke scène te verplaatsen en eraan deel te nemen alsof je één van de figuren was die erin optreden. Zo zul je het evangelie gaan - belichamen, gaan uitvoeren in je eigen leven, en anderen helpen om het - gestalte te geven. (De Voor, 672)

Om ipse Christus te zijn, moeten wij ons in Hem zien. Het is niet voldoende een algemeen beeld van Christus te hebben. Integendeel, wij moeten van Hem leren hoe ons gedrag moet zijn, zowel in het algemeen als in concrete gevallen. Vooral moeten wij zijn levenshouding op aarde beschouwen en zijn sporen nagaan om daaruit kracht, licht, rust en vrede te halen.

Als men van iemand houdt, wil men alles tot in de kleinste bijzonderheden over zijn bestaan en zijn karakter weten om zich met hem te kunnen identificeren. Daarom moeten wij de levensgeschiedenis van Jezus beschouwen, vanaf zijn geboorte in een kribbe tot aan zijn dood en zijn verrijzenis. Het is nodig zijn leven goed te kennen, het helemaal in ons hoofd en hart te dragen, zodat wij het ieder ogenblik zonder hulp van een boek met onze ogen dicht als een film voor ons geestesoog kunnen laten voorbijgaan, zodat de woorden en daden van de Heer ons vergezellen in de verschillende situaties van het leven. (Als Christus nu langs komt, 107)