H JozefmariaDagelijkse teksten

“Voelt u door de dag geen behoefte rustig met Hem te spreken?”

Heiligen abnormaal? - Het is tijd om met dat vooroordeel af te rekenen. We moeten door de bovennatuurlijke natuurlijkheid van onze christelijke ascese laten zien, dat zelfs mystieke verschijnselen geen tekenen van abnormaliteit zijn. Dat ís juist de natuurlijkheid - de aard - van dergelijke verschijnselen - net als andere processen, bijvoorbeeld psychische of fysiologische, hun eigen natuurlijke aard hebben. (De Voor, 559)

Ik spreek over het inwendig leven van gewone christenen die men meestal midden op straat ontmoet, in de vrije natuur, en die op straat, op het werk, in het gezin, in hun vrije tijd de hele dag letten op wat Jezus Christus van hen wil. Wat is dat anders dan een ononderbroken leven van gebed? Hebt u de noodzaak er niet van ingezien, dat u een mens van gebed moest zijn, dank zij een dialoog met God die u tenslotte vergoddelijkt? (...)

In het begin zal het moeite kosten. Men moet zich inspannen om zich tot de Heer te wenden, om Hem te bedanken voor zijn vaderlijke goedheid, ieder ogenblik. Maar langzamerhand wordt de liefde tot God tastbaar, ofschoon het geen kwestie van gevoel is. Het is alsof er een stempel wordt gedrukt op onze ziel. Christus volgt ons als een verliefde: Zie, Ik sta aan de deur en klop (Apok. 3, 20). Hoe staat het met uw gebedsleven? Voelt u door de dag geen behoefte rustig met Hem te spreken? Zegt u niet tegen Hem: Dadelijk zal ik het U vertellen, dadelijk zal ik daarover met U spreken?

Op de ogenblikken, die wij bijzonder wijden aan de samenspraak met de Heer, wordt ons hart verwijd en onze wil krachtig. Het verstand zal, met de hulp van de genade, het bovennatuurlijke in het alledaagse ontdekken. Als vrucht ervan zult u steeds heldere, praktische besluiten nemen om uw gedrag te verbeteren en tegenover alle mensen een fijngevoeligheid vol liefde te tonen. Daardoor zult u zich met de totale inzet van goede sportmensen, kunnen wijden aan deze christelijke strijd van liefde en vrede.

Het gebed wordt constant als het kloppen van het hart. Er bestaat geen beschouwend leven zonder tegenwoordigheid van God, en zonder contemplatief leven heeft het niet veel zin voor Christus te werken, want het werk van de bouwers is vergeefs als God het huis niet ondersteunt (vgl. Ps. 126, 1). (Als Christus nu langs komt, 8)