H JozefmariaDagelijkse teksten

“Het huwelijksleven: een goddelijke weg op aarde”

Kijk eens hoeveel redenen er zijn om de heilige Jozef te vereren en van zijn leven te leren. Hij stond sterk in het geloof...; hij wist zijn gezin - Jezus en Maria - met hard werken vooruit te brengen; hij eerbiedigde de zuiverheid van de Maagd Maria die zijn bruid was...; hij respecteerde - beminde - de vrijheid van God die niet alleen de Maagd uitkoos als zijn Moeder, maar die hém ook als echtgenoot van Maria wilde. (De Smidse, 552)

Ik droom van christelijke gezinnen naar het voorbeeld, zo blij en vol licht, van de heilige Familie. De kerstboodschap klinkt met volle kracht: Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen van goede wil (Lc. 2, 14). In uw harten heerse de vrede van Christus (Kol. 3, 15), schrijft de heilige Paulus. Het is de vrede van het besef van de liefde van God, onze Vader, van de verbondenheid met Christus, van de bescherming van Onze Lieve Vrouw en de heilige Jozef. Dit is het machtige licht dat ons leven verlicht en ons bemoedigt om verder te gaan, temidden van alle moeilijkheden en persoonlijke zwakheden. Ieder christelijk huis zou een plaats van vrede moeten zijn, waarin los van de alledaagse kleine meningsverschillen de diepe en oprechte genegenheid voor elkaar en de blijde rust heersen die slechts uit een echt diep geloof kunnen voortkomen.

Het huwelijk is voor een christen geen puur maatschappelijke instelling en nog veel minder alleen maar een geneesmiddel voor de menselijke zwakheid. Het huwelijk is een waarachtig bovennatuurlijke roeping. Een sacramentum magnum, een groot sacrament in Christus en in de Kerk, zoals Paulus zegt (Ef. 5, 32). Tevens, en onafscheidelijk daarmee verbonden, is het een contract, dat door man en vrouw voor altijd wordt gesloten. Want, of wij het willen of niet, het door Christus ingestelde huwelijk is onontbindbaar. Het huwelijk is een gewijd teken dat heiligt, een actief ingrijpen van Jezus, dat de ziel van de huwenden vervult en hen uitnodigt Hem te volgen en zo heel hun huwelijksleven te ontwikkelen tot een goddelijke weg op aarde. (Als Christus nu langs komt, 22-23)