H JozefmariaDagelijkse teksten

“De verrezen Christus is de metgezel”

De Meester gaat heel dicht langs ons heen, een keer en nog een keer. Hij kijkt naar ons... En als je naar Hem kijkt, als je naar Hem luistert, als je Hem niet afwijst, zal Hij jou leren hoe je een bovennatuurlijke zin kunt geven aan al jouw handelingen... En dan zal ook jij, waar je je ook bevindt, troost, vrede en vreugde mogen zaaien. (De Kruisweg, achtste statie, nr. 4)

Te midden van de zorgen van alledag, op ogenblikken dat wij onze neiging tot egoïsme moeten overwinnen, of als wij ons verheugen over de vriendschap met andere mensen: steeds moet de christen God ontmoeten. Door Christus en in de heilige Geest heeft de christen toegang tot het diepste wezen van de Vader. Zo gaat hij zijn weg op zoek naar dat rijk dat niet van deze wereld is, maar dat in deze wereld begint en voorbereid wordt.

Men moet de omgang met Christus verzorgen in het Woord en in het Brood, in de eucharistie en in het gebed. Omgang als met een vriend, met een werkelijk en levend wezen, zoals Christus is want Hij is immers verrezen. In de brief aan de Hebreeën lezen wij: hier echter is iemand die in eeuwigheid blijft en daarom een onvergankelijk priesterschap heeft. Daarom kan Hij ook volmaakt diegenen redden die door Hem voor God treden. Hij leeft immers altijd om onze voorspreker te zijn (Hebr. 7, 24-25).

Christus, de verrezen Christus, is de metgezel, de vriend. Een metgezel, die slechts als door een schaduw zichtbaar wordt, maar wiens werkelijkheid ons hele leven vervult en die ons doet verlangen naar zijn definitieve tegenwoordigheid. De Geest en de Bruid moeten instemmen. Kom! Wie het hoort, die spreke: kom! Wie dorst heeft, die kome. Wie verlangen koestert, die zal om niet het water van het eeuwig leven krijgen, de eeuwige gelukzaligheid... Die dit getuigt, hij spreekt: ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus (Apok. 22, 17 en 20). (Als Christus nu langs komt, 116)