H JozefmariaDagelijkse teksten

“De Advent is begonnen”

De Advent. Wat een mooie tijd om ons verlangen, ons hunkeren, ons uitzien naar de komst van Christus te vernieuwen; naar zijn dagelijkse komst in je ziel in de Eucharistie! De Kerk roept ons toe: Ecce veniet, Hij staat op het punt te komen! (De Smidse, 548)

Vandaag begint het liturgisch jaar en de gedachte die ons door het openingsgebed van de Mis wordt ingegeven, is nauw verbonden met het fundament van ons christelijk leven: de roeping die wij gekregen hebben. Vias tuas, Domine, demonstra mihi, et semitas tuas edoce me (Ps. 24, 4), Heer, toon mij uw wegen, leer mij uw paden kennen. Wij vragen de Heer dat Hij ons leidt, dat Hij ons zijn weg laat zien, opdat wij ons zullen richten naar de volheid van zijn geboden, namelijk de liefde (vgl. Mt. 22, 37; Mc. 12, 30; Lc. 10, 27).

Als u aan de omstandigheden denkt, die uw beslissing om helemaal uit het geloof te leven mede hebben bepaald, denk ik dat u, evenals ik, de Heer innig dankbaar bent. U bent er immers diep van overtuigd, zonder valse nederigheid, dat u daarbij niet kunt steunen op enige verdienste van uw kant. De meesten van ons hebben van kinds af aan God leren aanroepen door de mond van christelijke ouders. Later hebben leraren, vrienden, personen uit onze omgeving ons op velerlei wijzen geholpen om Jezus Christus niet uit het oog te verliezen. (Als Christus nu langskomt, 1)