Wat is de relatie van het Opus Dei met andere instellingen van de Kerk?

Veel gestelde vragen

De prelatuur van het Opus Dei en ieder van haar gelovigen proberen in volledige gemeenschap met de paus, de bisschoppen, priesters, religieuzen en alle kerkelijke instellingen te leven. De stichter van het Opus Dei zei altijd dat het Opus Dei er alleen is om de Kerk te dienen en dat de gelovigen van de Prelatuur de eenheid moeten bevorderen.