Waaruit bestaat de voorbereiding die aan de toetreding tot het Opus Dei voorafgaat?

Veel gestelde vragen

Voordat men vraagt om tot de Prelatuur toe te treden, neemt men gewoonlijk enige tijd deel aan de vormingsactiviteiten (bezinningen, lessen, geestelijke begeleiding). Hierdoor kan men het Opus Dei beter leren kennen. Ook wordt aangeraden zich de christelijke devoties eigen te maken waartoe de gelovigen van de Prelatuur zich reeds hebben verbonden, zoals het regelmatig ontvangen van de sacramenten, de beoefening van het gebed en het apostolaat en de inspanning om te groeien in christelijke deugd.