Terrorisme

In uw verklaring over de aanslagen op 11 maart in Madrid vraagt u om gebed voor de terroristen. Maar kun je bidden voor mensen die anderen op zo’n barbaarse manier hebben gedood?

Artikelen Mgr. Javier Echevarria

We moeten naar Christus kijken. Hij is het blijvende model voor ons mensen. In het licht van zijn voorbeeld is het mogelijk te bidden, wanneer je de persoon van de daad weet te onderscheiden. Als we bidden voor degenen die deze barbaarse moorden hebben begaan, ontkennen we niet de slechtheid van hun handelen of de noodzaak dat ze berecht worden. Er bestaat geen rechtvaardiging voor het kwaad en geweld is niet goed te praten. Maar de onverzettelijkheid tegenover het kwaad is verenigbaar met een kerntaak van de Kerk: de vergeving van de zondaars. Rechtvaardigheid is niet in tegenspraak met barmhartigheid.

Zenit, 5 april 2004