Telegram paus bij overlijden prelaat Opus Dei

Paus Franciscus stuurt telegram aan mgr. Fernando Ocáriz, auxiliair-vicaris van het Opus Dei, naar aanleiding van het overlijden van mgr. Javier Echevarría.

Van het Opus Dei
Opus Dei - Telegram paus bij overlijden prelaat Opus Dei

Mgr. Fernando Ocáriz Braña

Auxiliair Vicaris van het Opus Dei

Rome

Zojuist kwam het droevige nieuws binnen van het onverwachte overlijden van monseigneur Javier Echevarría Rodríguez, bisschop-prelaat van het Opus Dei. Ik wil u en alle leden van de prelatuur mijn diepste medeleven betuigen, terwijl ik me aansluit bij uw dankzegging aan God voor zijn vaderlijke en edelmoedige getuigenis als priester en bisschop, naar het voorbeeld van de heilige Jozefmaria Escrivá en de zalige Álvaro del Portillo die hij aan het hoofd van deze familie opvolgde. Hij gaf zijn leven in een constante dienst uit liefde voor de Kerk en voor de zielen.

Ik bid vurig tot de Heer voor deze trouwe dienaar van Hem opdat Hij hem opneemt in de eeuwige vreugde, en ik vertrouw hem met alle genegenheid toe aan de bescherming van onze Moeder, de Maagd Maria van Guadalupe, op wier feest hij zijn ziel aan God gaf.

Met deze gevoelens, en als teken van geloof en hoop in de verrezen Christus, geef ik allen de troostende apostolische zegen.

Vaticaan, 13 december 2016

Franciscus