Studenten geïnteresseerd in échte Opus Dei

De aandacht die het Opus Dei in de eerste helft van dit jaar in de media heeft gekregen, was de aanleiding voor een Groningse studentenvereniging om twee leden van het Opus Dei uit te nodigen om hun verhaal te komen vertellen…

Van het Opus Dei

De Groningse leden van de Studentenvereniging Internationale Betrekkingen (SIB) hadden er veel werk aan besteed. Een heuse promotiecampagne met wervende affiches met de overbekende afbeelding van de Mona Lisa waren verspreid door de universiteit opgehangen. Op de site werd aangekondigd: “Wil jij weten waar de grens ligt tussen de verzinsels van Dan Brown en het werkelijke karakter van de Opus Dei; kom dan vanavond naar deze lezing". Dit heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat de zaal op deze dinsdagavond in oktober goed gevuld was.

De twee leden van het Opus Dei namen graag van deze gelegenheid gebruik om uit te leggen wat de boodschap van het Opus Dei nu eigenlijk is: de heiliging van het dagelijkse werk. Voor Eric betekent het dit ideaal te volgen als kwaliteitsfunctionaris in een ziekenhuis en voor Martijn in zijn werk als advocaat. God roept iedereen om te streven naar de volheid van het Christelijk leven midden in de wereld, zonder daarvoor bijzondere dingen te doen.

Uiteenlopende vragen werden gesteld: van: “zijn de kinderen van ouders die lid zijn van het Opus Dei automatisch ook lid?" tot “hoe kun je je werk eigenlijk heiligen als je werkloos bent?". De eerste vraag werd ontkennend beantwoord, aangezien de leden van het Opus Dei de persoonlijke vrijheid van anderen altijd respecteren, dus ouders die lid zijn van het Opus Dei respecteren de vrijheid van hun kinderen. Lid worden is een persoonlijke keuze die na rijp beraad wordt genomen. En wat betreft de tweede vraag: het zoeken naar een baan is ook een inspanning die aan God kan worden opgedragen.

Martijn Pouw.

Een van de studenten in het zaaltje vroeg zich af of de leden van het Opus Dei zich vergelijken met Jezus Christus. Het ideaal van de leden van het Opus Dei is te streven naar heiligheid, zoals Jezus ook zijn leerlingen opgeroepen heeft: “Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is." (Matteüs 5: 48) Martijn: “Voor studenten betekent dat dus gewoon goed studeren." Door het voorbeeld van Christus te volgen, Hij heeft immers ook als timmerman bij Jozef in de werkplaats zijn werk gedaan, en de wens om steeds meer op Christus te willen lijken, trachten christenen, dus ook de leden van het Opus Dei, gehoor te geven aan de oproep van Jezus in het Evangelie van Matteüs.

Met een uitspraak van de stichter van het Opus Dei werd de voordracht afgesloten: “Beseft het goed: in elke situatie, hoe alledaags ook, is iets heiligs, iets goddelijks te vinden. Aan jullie de taak dat te ontdekken."

Al met al was het een boeiende avond die werd afgesloten op studentikoze wijze: de borrel. De studenten gaven aan dat zij het een leerzame en interessante avond hebben gevonden. “Veel vooroordelen zijn in ieder geval weggenomen," aldus Stefanie Kuiper van het SIB.