Samen met Onze Lieve Heer langs de Amsterdamse grachten

Op zondag 10 juni trekt weer de jaarlijkse sacramentsprocessie vanuit de Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht langs de grachten. Naast diverse katholieke gemeenschappen nemen ook orthodoxe Kerken, waaronder de Syrische, deel aan de processie.

Van het Opus Dei

Oecumene

De Amsterdamse sacramentsprocessie staat in het teken van de oecumene, de toenadering tussen de katholieke Kerk en de orthodoxe Kerken. Met de processie wordt uiting gegeven aan het gezamenlijke geloof van deze kerken in de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie: de hostie in de monstrans is Jezus onder de gedaante van brood en daarmee het Allerheiligste.

Dat de Amsterdamse processie in het teken van de oecumene staat is geen toeval. De Onze Lieve Vrouwekerk is zo ingericht dat in deze kerk zowel door een Syrisch-orthodoxe gemeenschap als door katholieke gemeenschappen de eucharistie kan worden gevierd. Elke zondagochtend wordt in deze kerk begonnen met een viering door de Syrisch-orthodoxen, gevolgd door vieringen van de Amsterdamse en Surinaamse katholieken.

In de processie van 10 juni worden deze kerkgangers vergezeld door delegaties en gelovigen uit de andere oosterse en westerse kerken waaronder katholieken van Antilliaanse, Filippijnse en Poolse afkomst en door delegaties van de Armeense, Koptische en Ethiopische kerken. Dit jaar zullen ook bisschop Mgr. Jos Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam, die een belangrijke promotor is van toenadering tussen de kerken uit Oost en West, en de apostolisch nuntius in Nederland, Mgr. André Dupuy, meelopen in de processie.

Sacramentsprocessies

De stoet trekt sinds 2004 over de Amsterdamse grachtengordel. De processie sluit aan bij de traditie van de Middeleeuwse Amsterdamse sacramentsprocessies, waarbij het Allerheiligste van of naar de Oude Kerk of de Nieuwe Kerk trok. Nadat processies sinds de reformatie eeuwenlang verboden waren, kon deze traditie door de Onze Lieve Vrouwekerk na opheffing van het processieverbod in 1983 ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan weer worden opgepakt. De processie wordt, zoals gebruikelijk, afgesloten met een plechtig lof, waarbij het Allerheiligste in de Onze Lieve Vrouwekerk wordt aanbeden onder begeleiding van gezangen van een Syrisch Orthodox koor en het katholieke loflied 'Tantum Ergo'.

Programma zondag 10 juni

11.15 Plechtige eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220

12.45 Sacramentsprocessie over de grachtengordel

13.30 Afsluitend plechtig lof in de Onze Lieve Vrouwekerk