Prelaat Opus Dei: Álvaro del Portillo gaf persoonlijk prestige op om zielen te helpen

De zaligverklaring van Álvaro del Portillo zal plaatsvinden op 27 september a.s. Hij was de eerste opvolger van de heilige Jozefmaria, stichter van het Opus Dei. Om hem beter te leren kennen, hoeft men niet verder kijken dan Rome. De huidige prelaat, die in Rome woont, werkte namelijk veertig jaar aan zijn zijde.

Zaligverklaring Don Álvaro

Mgr. Javier Echevarría prelaat van het Opus Dei “Zijn boodschap is dat iedereen moet leren dat waar zij ook zijn, zij alles daar moeten heiligen: hun werk, hun gezinsbanden, hun vriendschappen, de contacten met elke persoon die zij ontmoeten.”

De zaligverklaringsplechtigheid zal plaatsvinden in Madrid, zijn geboortestad. Maar ook in Rome zullen enkele gebeurtenissen plaatsvinden, zoals een Dankzeggingsmis en een audiëntie met de paus tijdens de algemene audiëntie op 1 oktober.

Mgr. Javier Echevarría prelaat van het Opus Dei

In 2014 is het honderd jaar geleden, dat Don Álvaro werd geboren. Het is daarom zeer logisch dat de zaligverklaringsplechtigheid in zijn geboortestad Madrid plaatsvindt. De stad is om deze reden gekozen gekozen en ook omdat er dan zoveel mogelijk mensen aan kunnen deelnemen.”

Álvaro del Portillo ontmoette in 1935 in Madrid tijdens zijn studie voor ingenieur de heilige Jozefmaria en sloot zich aan bij het Opus Dei. Hij werd er in 1944 ook priester gewijd.

Mgr. Javier Echevarría prelaat van het Opus Dei

Hij was een zeer nederige en beminnelijke man, toegankelijk, maar hij had ook buitengewone intellectuele capaciteiten. Toen hij priester werd, zette hij zijn persoonlijk prestige terzijde om zich te wijden aan de zielzorg. Hij deed dat met nog meer vreugde, dan hij deed in zijn persoonlijke en beroepswerk, om heilig te worden.”

Elke heilige wordt gewoonlijk geassocieerd met een specifiek motief. Echevarría geeft aan voor welke katholieken del Portillo’s voorspraak kunnen vragen.

Mgr. Javier Echevarría prelaat van het Opus Dei

Om ons nederig te maken, ongecompliceerd. Hij stelde zich zijn gehele leven in dienst van ieder ander, maar in het bijzonder in dienst van de plannen die God voor hem had. Zijn belangrijkste boodschap was: God is dichtbij ons en wij moeten leren om erop te reageren met edelmoedigheid en vreugde in alle omstandigheden waarvoor Hij ons plaatst.”

Er zijn maar weinig mensen die de persoon waarvoor zij meer dan veertig jaar hebben gewerkt verheven zien worden tot de eer van de altaren van de Kerk. De prelaat van het Opus Dei vertrouwt ons toe wat de zaligverklaring voor hem betekent.

Mgr. Javier Echevarría prelaat van het Opus Dei

Als zijn opvolger denk ik aan de trouw waarmee hij alles deed, zich de noodzaak te realiserend om de paus, de Kerk en alle zielen nabij te zijn. Ook ik wil mijn leven vertalen in een ijver om de Kerk, de paus en alle zielen te dienen.

Echevarría vertrouwt ons ook toe dat Álvaro del Portillo een voorliefde had voor Afrika. Hij initieerde er vele sociale projecten. Het is geen verrassing dat, om zijn zaligverklaring te vieren, het Opus Dei geld inzamelt voor drie projecten: in Nigeria, Congo en Ivoorkust. De fondsen zullen ook de financiële noden lenigen van Afrikaanse seminaristen in Rome.