Opus Dei 50 jaar in Nederland

De liturgische feestdag van de heilige Jozefmaria Escrivá (26 juni) had dit jaar een extra accent van dankzegging. Het Opus Dei bestaat 50 jaar in ons land en om deze reden waren verschillende bisschoppen hoofdcelebrant.

Van het Opus Dei

Aartsbisschop Eijk blikte in zijn homilie in de St. Catharinakathedraal te Utrecht op 24 juni terug op de periode van de Nederlandse kerkgeschiedenis vanaf de jaren 40. In 1948 schrijft de toekomstige paus Johannes Paulus II al over de Nederlandse Kerk dat hij een doorleefd geloofsleven mist, een persoonlijke relatie met Christus. “Eind 50-tiger jaren heeft men in toenemende mate scheiding tussen geloof en leven ervaren. Daardoor verloor het geloof zijn betekenis, ook al was de Kerk aan de buitenkant nog zo'n bloeiende organisatie", aldus de bisschop en hij vervolgt dat het Opus Dei in 1959 op een dramatisch moment voor de Kerk kwam, maar tegelijkertijd ook op het juiste moment, door Gods Voorzienigheid. De geest van het Opus Dei laat de gelovige een link leggen tussen geloof en dagelijks leven, namelijk in de arbeid en dagelijkse werkzaamheden.

Hij sprak erover dat de Kerk missionair is. In het Opus Dei functioneren de mensen als vissers van mensen heel uitdrukkelijk buiten het kerkgebouw, op de universiteit, op school, op het werk. Dat het doorgeven van het geloof een aanslag doet op de vrijheid van mensen is een verkeerde veronderstelling. Een kenmerk van het Opus Dei is juist, aldus de aartsbisschop, dat de vorming gericht wordt op het groeien van innerlijke vrijheid en menselijke deugden.

Mgr.dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam.

“Vijftig van de 450 jaar van onze diocees is het Opus Dei werkzaam in Nederland en daar ben ik heel dankbaar voor". Met deze woorden begon bisschop Punt zijn homilie tijdens de Eucharistieviering op 25 juni in de Onze Lieve Vrouwekerk te Amsterdam.

Mgr. Punt, hoofdcelebrant in Amsterdam, memoreerde dat de eerste goedkeuring voor het vestigen van het Opus Dei in ons land was voor een vestiging in Amsterdam. Later zou het Opus Dei zich uitbreiden naar Utrecht, Moergestel, Maastricht, maar het begin was in Amsterdam.

Bij het bespreken van het evangelie van de wonderbare visvangst legde Mgr. Punt uit waarom dit evangelie de heilige Jozefmaria zo dierbaar was. “Jezus wilde de apostelen – en ook ons – zeggen: jullie zijn vissers van mensen. Als jullie in je dagelijkse leven Jezus toelaten dan zullen jullie ook wonderen doen".

Bisschop Wiertz herinnerde op 25 juni in de Onze Lieve Vrouw Basiliek te Maastricht aan de boottocht waarmee het 450-jarig jubileum van bisdom Roermond onlangs gevierd is. “Het schip der Kerk dat door de eeuwen heen vaart, golven en stormen trotseert en ondanks alles op God blijft koersen". “We vieren vandaag de 50-jarige aanwezigheid van het Opus Dei in Nederland. De mensen van het eerste uur zullen hun komst als een tocht naar het diepe hebben ervaren. Maar juist daar, waar je het niet verwacht, waar de omstandigheden niet ideaal zijn, waar geen andere visser zich waagt, juist daar kom je mensen tegen, kom je God tegen. Laat vertrouwen je leiden en durf daarom het vertrouwde los te laten. Dat gold een halve eeuw geleden en dat geldt vandaag de dag nog steeds".

Onze Lieve Vrouwekerk Amsterdam

In zijn homilie op 26 juni in Tilburg in de parochiekerk van de H. Margareta Maria Alacoque, omschreef bisschop Hurkmans het leven van de stichter van het Opus Dei als “een heilige die zijn tijd ver vooruit was. Hij had een scherpe kijk op de mens, de Verlossing, het doel van het leven. Hij wist deze aspecten in harmonie bij elkaar te brengen en niet op de eerste plaats in woorden, maar door zelf te leven naar wat hij anderen voorhield. Hij heeft de roeping tot heiligheid in het dagelijks leven al ver voor het concilie verkondigd. Laten we dat charisma veilig bewaren". Aan het einde deed hij tevens een oproep aan de gelovigen om met vrucht te werken en zo een bijdrage te leveren aan de opbouw van de Kerk.

Na elke H. Mis was er gelegenheid elkaar te ontmoeten en het 50-jarig jubileum te vieren. Daar werden ook vijf onderwijsprojecten van Harambee gepresenteerd. In de komende jaren zullen deze projecten in vijf landen van sub-Sahara Afrika worden uitgevoerd. Het solidariteitsproject Harambee (Samen voor Afrika) werd in 2002 naar aanleiding van de heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá in het leven geroepen. Voor meer informatie www.harambee-africa.org.