Middag over het gezin: Kinderen en Pesten

Aan het thema pesten en de gevolgen ervan wordt op scholen en in de media veel aandacht besteed. Stichting Soka wijdde er een middag aan met als titel: “Kinderen en Pesten; Wat volwassenen hierover moeten weten”!

Van het Opus Dei

Op 15 september organiseerde de stichting SOKA in het conferentieoord Zonnewende een gezinsdag. Aan deze dag namen vijftig ouders deel. De ongeveer honderd kinderen genoten gelijktijdig van een gevarieerd programma.

Zowel de inleiding als de workshops over het onderwerp “Kinderen en Pesten" maakten bij de deelnemers veel los. Er kwam een levendige dialoog tot stand tussen ouders en leerkrachten van verschillende basisscholen.

Spreekster, Monique Boons-Prinsen, moeder van 6 kinderen en momenteel actief als leerkracht op een basisschool en in het jeugdwerk, stelde in haar inleiding dat pesten een groot probleem is en ook nog jaren later ernstige gevolgen kan hebben in de relationele sfeer.

Zij refereerde aan een grootschalig onderzoek van de overheid in 1994 waaruit blijkt dat 8% van de basisscholieren minimaal een keer per week gepest worden. Voor middelbare scholieren ligt dat percentage op 2.

Aan de hand van voorbeelden die zich op school voordoen, maar ook in de thuissituatie, wist zij een duidelijk beeld te schetsen van de drie groepen die betrokken zijn bij dit probleem: het gepeste kind, de pester en de omstanders. Iedere groep heeft zijn karakteristieken, die niet altijd gemakkelijk te definiëren en in te schatten zijn. Ook omstandigheden spelen een rol. Met een beetje inzicht en ervaring is het voor ouders en docenten mogelijk signalen tijdig op te vangen en bespreekbaar te maken.

Na de korte inleiding werden de ouders met een aantal stellingen in het veld gestuurd om met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Enkele ideeën en conclusies afkomstig vanuit de workshop:

- “Pesten is een serieus probleem dat niet eenvoudig is op te lossen. Belangrijk is het probleem te onderkennen en er over te spreken met betrokkenen, ouders, leerkrachten".

- “Preventie kan niet vroeg genoeg beginnen; sociale vaardigheidstraining zou al vanaf groep 1 gegeven kunnen worden".

- “Niet alleen is aandacht voor negatieve signalen nodig, ook momenten waarop positief gedrag beloond kan worden verdienen aandacht; tegenover één punt van kritiek heeft een kind 8 complimenten nodig".

De middag werd afgesloten met een barbecue voor ouders en kinderen.

Twee keer per jaar organiseert Stichting Soka (sociaal-culturele en kunstactiviteiten) een dag over het gezin en speelt daarbij in op een aspect uit de realiteit van het gezinsleven. De activiteiten die Soka organiseert leggen accent op geestelijke verrijking en kennisoverdracht. Alle activiteiten worden zonder winstoogmerk georganiseerd. Meer informatie: www.soka.nl.