Gezinsdag: ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’

Stichting SOKA organiseerde op zondag 22 april een dag over het gezin in conferentieoord Zonnewende in Moergestel. Een van de sprekers, Anja Schilder, vertelde over de wijze waarop ze haar geloof probeert uit te dragen tijdens de opvoeding van haar kinderen.

Van het Opus Dei

Het gezin fungeert vaak als een veilige haven binnen een nogal roerige samenleving. Een samenleving waarin een christelijk leven steeds minder vanzelfsprekend is en waarin weinig tijd is voor reflectie en vriendschap. Toch hebben ouders vaak behoefte aan contact met mensen die onze principes of overtuigingen delen, om ervaringen te delen geloofs- of gewetenszaken. Ook vanuit het gedachtegoed van het Opus Dei worden allerlei activiteiten georganiseerd om op een realistische en opbouwende manier in de maatschappij aanwezig te zijn.

Een van deze activiteiten is de Gezinsdag die elk jaar door ouders en de stichting SOKA (sociaal-culturele en kunstactiviteiten) wordt georganiseerd. Dit jaar was het thema van de gezinsdag 'Verbeter de wereld, begin bij jezelf'. Een van de conclusies was dat er mensen nodig zijn die christelijke oplossingen zoeken voor problemen die zich voordoen en die het geloof beleven in relatie tot de uitdagingen van onze tijd.

Anja Schilder.

Anja Schilder, surnumerair lid van het Opus Dei, vertelde hoe zij in haar gezin en door haar beroepswerk probeert het geloof uit te dragen in de opvoeding, in het motiveren tot verantwoordelijk gedrag, in gesprekken met collega's, met leerkrachten op de school van haar kinderen. Hiervoor put ze de kracht uit de vorming die ze ontvangt en uit de tijd die ze dagelijks uittrekt voor persoonlijk contact met God.

De aanwezige ouders werden geattendeerd op verschillende mogelijkheden voor de jeugd. Jongerenclubs presenteerden verschillende activiteiten – vaak ook internationale – waarbij ze vertelden over de vorming die zij ontvangen, niet alleen over de inhoud van het geloof, maar ook over de uitingen daarvan in onder andere vriendschap, trouw en solidariteit.

Jongerenclubs presenteerden verschillende activiteiten.

Ook voor volwassenen is er vorming beschikbaar, zoals bezinningsdagen en geloofscursussen. De ouders kregen informatiemateriaal uitgereikt over onder andere activiteiten voor kinderen en jongeren, en gerichte voorbereiding op het huwelijk.

De vorming die het Opus Dei biedt, is bedoeld om ieder in de gelegenheid te stellen de nodige kennis te vergaren over het geloof, persoonlijk meer diepgang te krijgen en om meer te kunnen betekenen voor mensen in de eigen omgeving.