Brief van de prelaat over de zaligverklaring

De prelaat van het Opus Dei schrijft in een brief enkele ideeën naar aanleiding van de aankondiging van datum en plaats van de zaligverklaring van mgr. Álvaro del Portillo.

Zaligverklaring Don Álvaro
Opus Dei - Brief van de prelaat over de zaligverklaring

Geliefde kinderen, moge Jezus jullie bewaren!

Met grote dankbaarheid tot God wil ik jullie meedelen dat ik gistermiddag, kort na mijn terugkomst uit India, de bevestiging ontving van de zaligverklaring van onze zeer geliefde eerbiedwaardige Don Álvaro, op 27 september 2014. Gezien het zeer groot aantal mensen dat deze ceremonie wil bijwonen, is paus Franciscus op mijn verzoek ingegaan om de ceremonie in Madrid te doen plaatsvinden. Daarbij komt dat het jaar van deze ceremonie in de Spaanse hoofdstad met de honderdste verjaardag van zijn geboorte samenvalt, ook in deze stad, op 11 maart 1914.  Bovendien is sinds 20 september 2005 van kracht – zoals Benedictus XVI vaststelde – dat de paus alleen de ceremonie van heiligverklaringen leidt. Daarom zal de zaligverklaring in Madrid door de prefect van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, kardinaal Angelo Amato, worden gedaan.  

De details over de verschillende plechtigheden in Madrid en Rome zullen in een later stadium geconcretiseerd worden, maar ik wilde jullie dit bericht al onmiddellijk doorgeven omdat het jullie zeker met vreugde zal vervullen. Daarbij zullen we altijd de eer van God zoeken en in dienst van de Kerk en de zielen werken. 

Ik vraag jullie om je, nu we allen vol vreugde zijn, aan te sluiten bij mijn dankbaarheid jegens de paus, omdat hij heeft besloten om over te gaan tot de zaligverklaring van deze bisschop – eerst vele jaren onze broer en daarna onze Vader – die zoveel van de heilige Kerk hield en edelmoedig in haar dienst stond. Laten we vanaf nu de intenties van de heilige Vader bij Don Álvaro aanbevelen: dat alle christenen apostolischer zijn en God edelmoedig weten te dienen,  verder de steun aan de meest hulpbehoevenden, de komende Synode over het gezin, de heiligheid van de priesters, en de vele andere verzoeken die de paus tot het volk van God richt.

Ik raad jullie aan deze maanden voor de zaligverklaring te benutten – ik zal dat ook doen – om de voetsporen van Don Álvaro van dichterbij te volgen: stappen van trouw aan de Heer, aan de Kerk, de paus, de heilige Jozefmaria, zijn broers en zussen, zijn vrienden en zijn kinderen in het Werk. Door opnieuw naar de vele lichtpunten in zijn leven te kijken en met een diepere kennis van zijn geschriften, kunnen wij proberen zijn liefde tot God en tot de anderen na te volgen, evenals zijn wens om altijd en in alles de goddelijke wil te vervullen, zijn apostolische ijver en zijn vermogen te hebben om de zielen te dienen, evenals zijn beschikbaarheid om in eerste persoon de heilige last van het Werk te dragen, die nu in jullie en mijn handen ligt. 

Don Álvaro gaf vrede aan de harten: dat is iets dat veel mensen opmerken die met hem zijn omgegaan of die hem hebben leren kennen door opnames van samenzijns en pastorale reizen. Mijn dochter, mijn zoon: we vragen God nu dat hij ons hart een diep gaudium cum pace (vreugde met vrede) mag geven, ook voor degenen die ooit in contact zijn geweest met het werk van het Opus Dei. En laten we de toekomstige zalige bovendien vragen voor de vrede in de wereld die door zoveel oorlogen en conflicten getekend is.  

Met alle genegenheid zegent jullie, 

jullie Vader 

 +  Javier

Rome, 22 januari 2014