Behandel Hem met eerbied!

Op 16 oktober verklaarde paus Franciscus 7 personen heilig, waaronder bisschop Manuel Gonzalez, een goede vriend van de heilige Jozefmaria, wiens liefde voor de Eucharistie punt 531 in ‘De Weg’ inspireerde.

Van de paus
Opus Dei - Behandel Hem met eerbied!

Manuel Gonzalez werd in 1877 in Sevilla geboren. Toen hij een jonge priester was, bleek zijn liefde voor Christus in de Eucharistie, in een tijd van een sterke religieuze onverschilligheid in het Spanje van toen, een inspiratiebron voor veel mensen.

In 1902 stuurde zijn bisschop hem als zielzorger naar een van de plaatselijke parochies, waar hij de kerk vervuild en verlaten aantrof. Hij knielde voor het tabernakel en besloot ter plekke zich in te zetten om de devotie voor Jezus in de Eucharistie te verspreiden. Hij bedacht een nieuw Spaans woord, “Eucaristizar”: “Het naar de Eucharistie te trekken van iedereen om hen te plaatsen in het van liefde kloppende Hart van Jezus, zodat zij het leven gaan leven dat uit Hem voortvloeit.”

In 1916 werd hij bisschop van Malaga, waar hij zich vooral toelegde op de opleiding van priesters. Een van zijn uitdagingen was om een “seminarie te stichten waar de Eucharistie een zo groot mogelijke invloed heeft. Dat wil zeggen: een authentiek eucharistisch seminarie.”

Toen in 1931 onder de Republikeinse regering de vervolging van de Kerk begon, moest hij Malaga verlaten en verhuisde hij naar Madrid. Daar ontmoette hij de jonge heilige Jozefmaria die in hem een sterke medestander trof om zijn moeilijke missie uit te voeren. De stichter van het Opus Dei noemde de bisschop nog tijdens zijn leven vele malen een “heilige”. Toen de bisschop in 1940 stierf, schreef de heilige Jozefmaria zijn secretaris: “Kunt u zich mijn vreugde voorstellen om een herinnering van bisschop Manuel te hebben. Staat u mij toe om u deze nieuwe gunst te vragen?”

Bisschop Manuel Gonzalez werd begraven in de kapel van het Allerheiligst Sacrament in de kathedraal van Palencia. Zijn grafschrift luidt: “Ik vraag om naast het tabernakel te worden begraven, zodat mijn gebeente, na mijn dood, net als mijn tong en pen tijdens mijn leven, altijd tot de voorbijgangers zeggen: Daar is Jezus! Daar is Hij! Laat Hem niet alleen!”

Punt 531 in ‘De Weg’ toont de bewondering van de heilige Jozefmaria voor de heilige bisschop: “Behandel Hem met eerbied, behandel Hem met eerbied!”, zei met tranen in de ogen een grijze bisschop tegen de neomisten die hij pas tot priester gewijd had. – Heer! Had ik maar de stem en het gezag om zó tot de oren en de harten van heel veel christenen te kunnen spreken!

Heilige Jozefmaria vertelde vaak dat de bedoelde persoon bisschop Manuel Gonzales was, in april 2001 door paus Johannes Paulus II zaligverklaard en nu door paus Franciscus heiligverklaard.

Paus Franciscus zei tijdens de heiligverklaring: “De heilige Geest leert ons bidden. Hij leidt ons in gebed en stelt ons in staat te bidden als zonen en dochters. De heiligen zijn mannen en vrouwen die ten volle het mysterie van het gebed binnen gaan. Zij worstelen met gebed, laten in hen de Heilige Geest bidden en worstelen. Zij worstelen tot het einde, met al hun kracht, en zij triomferen, maar niet door eigen verdienste: De Heer triomfeert in hen en met hen. De zeven getuigen die vandaag zijn heiligverklaard, streden met hun gebed de goede strijd van het geloof en liefde. Daarom bleven zij standvastig in hun geloof, met een edelmoedig en volhardend hart. Door hun voorbeeld en hun voorspraak, stelt God ons in staat om mannen en vrouwen van gebed te zijn. Mogen we dag en nacht zonder de moed te verliezen roepen tot God. Mogen we de Heilige Geest in ons laten bidden, mogen we elkaar in gebed steunen, om onze armen geheven te houden, totdat de Goddelijke Genade overwint.”