Amsterdamse sacramentsprocessie trekt meer kerken aan

Aan de jaarlijkse processie over de Amsterdamse grachtengordel op 6 juni a.s. doen meer kerken mee dan vorig jaar. De processie krijgt steeds meer een oecumenisch karakter, aldus de organisatoren.

Van het Opus Dei

Volgens mgr. Willem Schnell, rector van de organiserende Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht, had de processie van het begin af aan al een oecumenisch en multicultureel karakter: “De Amsterdamse katholieken delen de kerk met de Syrisch-orthodoxe en met de Surinaamse gemeenschap. De drie gemeenschappen hebben alle jaren actief deelgenomen."

Bont gezelschap

Naast de deze gemeenschappen lopen ook delegaties en gelovigen van andere kerken mee. Schnell: “Vaste deelnemers zijn al de Armeense, Koptische en Ethiopische kerken. Voor het eerst komt ook een Servisch-orthodoxe delegatie. Een bont gezelschap, maar wel met een gemeenschappelijk geloof in de aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie."

Uniek in Europa

Een bedetocht met zoveel verschillende christelijke gemeenschappen is uniek, aldus Schnell: “Voor katholieken is de sacramentsprocessie een begrip. Orthodoxe kerken kennen deze traditie echter niet. Daarom is het heel bijzonder dat zij hier in Amsterdam deelnemen. Bij mijn weten is dit niet eerder in Europa gebeurd, waarschijnlijk ook niet elders in de wereld. Ik hoop dat deze nieuwe traditie ook op andere plaatsen navolging krijgt. Je leert elkaar beter kennen en waarderen."

Aartsbisschoppen

Onder aanvoering van de in klederdracht gestoken Wilhelminafanfare uit Volendam zullen mgr. Jos Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, en zijn hulpbisschop Jan van Burgsteden met een geconsacreerde hostie in een monstrans over de grachten trekken. Bijzondere gasten zijn twee aartsbisschoppen: de 'ambassadeur' van de Heilige Stoel in Nederland, apostolisch nuntius mgr. François Bacqué, en de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop in Nederland, mgr. Polycarpos Augin Aydin. Zusters van drie religieuze families lopen ook in de stoet mee. Zij gaan vergezeld van gelovigen uit Amsterdamse parochies, Antillianen, Filippijnen, Italianen en Polen.

Processieverbod

De processie vond in 2004 voor het eerst plaats bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwekerk. Dat was voor het eerst in de hoofdstad sinds 1578. Nadat het stadsbestuur in dat jaar overging naar de Reformatie werden processies verboden. Het zogeheten processieverbod gold eeuwenlang voor vrijwel het gehele Nederlandse grondgebied boven de rivieren. De wijziging van de Grondwet in 1983 gaf nieuwe ruimte aan openbare religieuze manifestaties, die in 1989 ook expliciet bij wet werden toegestaan. De Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk, die thans is toevertrouwd aan priesters van het Opus Dei, heeft van die nieuwe mogelijkheid gebruik gemaakt.

Programma zondag 6 juni

11.15 Plechtige eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220

12.45 Sacramentsprocessie over de grachtengordel

13.30 Afsluitend plechtig lof in de Onze Lieve Vrouwekerk