Amsterdamse sacramentsprocessie in teken Jaar van het Geloof

De Onze Lieve Vrouwekerk viert 2 juni a.s. de tiende verjaardag van de Sacramentsprocessie vanuit haar kerk onder het motto ‘laat zien dat je gelooft’. In dit 'jaar van het geloof' een bijzonder feestelijk gebeuren.

home

Processieverbod

In het jaar 2004 kreeg Amsterdam sinds het processieverbod in 1578 een sacramentsprocessie. De grondwet bepaalde in 1848 dat het processieverbod bleef bestaan voor plaatsen waar dit gebruik niet voorkwam. Onder de rivieren mochten deze tochten wel blijven bestaan. Aldaar is het een vrij normaal verschijnsel. In 1983 werd de grondwet gewijzigd, en sindsdien is het ook boven de rivieren toegestaan om deze feestelijke tochten te houden.

Fotografie: Janny van der Wal

De Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk, die is toevertrouwd aan de priesters van het Opus Dei, is de eerste kerk in de hoofdstad die in 2004 gebruik heeft gemaakt van deze nieuwe wettelijke mogelijkheid. Zij deelt de kerk met de Syrisch-orthodoxen en de Surinaamse katholieken.

Geschiedenis Amsterdam

Wie aan de geschiedenis van de hoofdstad denkt, denkt aan het Mirakel: het hostiewonder uit 1345 dat door een grote toevloed van pelgrims uit binnen- en buitenland een enorme impuls gaf aan de ontwikkeling van Amsterdam. Zo verleende keizer Maximiliaan van Oostenrijk Amsterdam in 1489 het recht de keizerskroon boven het stadswapen te voeren, nadat hij zijn teruggekeerde gezondheid had toegeschreven aan het Mirakel.

Bisschop Punt

Bisschop J. Punt

Bisschop J. Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam zal met een monstrans over de grachtengordel trekken. Hij wordt vergezeld door priesters en kerkgangers.

Speciale gasten

De nuntius (ambassadeur) van het Vaticaan in Nederland, Aartsbisschop mgr.dr. André Dupuy, en vele andere priesters zullen aan de plechtigheid deelnemen. In het verleden hebben ook de ambassadeurs van Uruguay, Malta, Macedonië, Kroatië, Suriname, Spanje, Griekenland deelgenomen aan de processie; zij zijn ook voor dit jaar uitgenodigd.

Bont gezelschap

De processie heeft ook dit jaar een multicultureel karakter. Afgevaardigden van de Syrische, Filippijnse, Antilliaanse kerk zijn genodigd. Alsmede delegaties van de Armeense, Koptische en Ethiopische kerken. Onder de gasten is ook de Syrisch-orthodoxe bisschop in Nederland, mgr. Polycarpos Augin Aydin. Ook lopen in de stoet mee de zusters van drie religieuze families. Een nieuwe oecumenische traditie heeft zich in de hoofdstad gevestigd.

Programma 2 juni 2013

11.15 Plechtige eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220

12.45 Sacramentsprocessie over de grachtengordel

13.30 Afsluitend plechtig lof in de Onze Lieve Vrouwekerk

Rome

Fotografie: Janny van der Wal

Op deze dag willen we ons door de Sacramentsprocessie op bijzondere wijze verbinden met de viering van Sacramentsdag door Paus Franciscus. Bij gelegenheid van het Jaar van het Geloof heeft hij alle gelovigen opgeroepen om samen met hem om 17.00 uur een uur door te brengen in Aanbidding van het Allerheiligste. Daarom zal er na afloop van het plechtig lof in de Onze Lieve Vrouwekerk gelegenheid zijn tot Aanbidding van het Allerheiligste in de kapel van de Begijnhof, waar de emeritus hulpbisschop, mgr. J.G.M. van Burgsteden sss, om 17.00 uur een H. Lof ter ere van het Allerheiligst Sacrament zal vieren, dat wordt afgesloten om 18.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.