Archief: Het Opus Dei

Er zijn 185 resultaten voor "Het Opus Dei"
Gunsten

Gunsten

Het is een goed gebruik binnen de Kerk om voor persoonlijke noden te bidden op de voorspraak van hen die met faam van heiligheid zijn overleden. Hier volgen enkele getuigenissen die bij het Bureau voor heiligverklaringen van de prelatuur van het Opus Dei zijn binnengekomen.

Ernesto Cofiño
Gunsten

Gunsten

Het is een goed gebruik binnen de Kerk om voor persoonlijke noden te bidden op de voorspraak van hen die met faam van heiligheid zijn overleden. Hier volgen enkele getuigenissen die bij het Bureau voor heiligverklaringen van de prelatuur van het Opus Dei zijn binnengekomen.

Gunsten

Gunsten

Het is een goed gebruik binnen de Kerk om voor persoonlijke noden te bidden op de voorspraak van hen die met faam van heiligheid zijn overleden. Hier volgen enkele getuigenissen die bij het Bureau voor heiligverklaringen van de prelatuur van het Opus Dei zijn binnengekomen.

Gunsten

Gunsten

Het is een goed gebruik binnen de Kerk om voor persoonlijke noden te bidden op de voorspraak van hen die met faam van heiligheid zijn overleden. Hier volgen enkele getuigenissen die bij het Bureau voor heiligverklaringen van de prelatuur van het Opus Dei zijn binnengekomen.

Nieuws

Nieuws

Op 18 november 2001 zat kardinaal Antonio María Rouco Varela, aartsbisschop van Madrid, de opening voor van haar heiligverklaringsproces in Madrid. Op 8 juni 2018 autoriseerde paus Franciscus de publicatie van een decreet van de Congregatie voor de Heiligverklaringen waarin een wonder op voorspraak van Guadalupe wordt erkend. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor haar zaligverklaring.

Nieuws proces

Nieuws proces

Op 5 maart 2004 startte het proces van zaligverklaring van don Álvaro del Portillo. In dit artikel staan de diverse ontwikkeling is dit proces beschreven.

Personele prelatuur

Personele prelatuur

Juridisch is het Opus Dei een zg. personele prelatuur van de katholieke Kerk. Een prelatuur is een kerkelijke organisatiestructuur met een specifieke pastorale taak.

Nieuws

Nieuws

Na het verzamelen van de nodige getuigenissen en documenten over zijn faam van heiligheid en verkregen gunsten op zijn voorspraak, benoemde de kardinaal van Madrid een commissie om het diocesane proces over het leven en de deugden te voeren.

Nieuws

Nieuws

Het decreet waarmee het proces van heiligverklaring is geopend en de rechtbank is geïnstalleerd werd op 31 juli 2000 in Guatemala-stad gepubliceerd.

Ernesto Cofiño
Nieuws

Nieuws

Op 11 december 1998 opende de aartsbisschop van Pamplona het heiligverklaringsproces en zat de eerste zitting voor van de diocesane fase over het leven, de deugden en de faam van heiligheid van Eduardo.