Heilige Jozefmaria Escrivá
“Je werk heiligen is geen hersenschim, maar de opdracht van iedere christen: van jou en van mij.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei

Heilige Jozefmaria in actie

Solidariteit

Solidariteit

Hoe begrijpelijk zijn het ongeduld, de beklemming en de...

Zijn geschriften

De Weg

De Weg

“Lees deze raadgevingen langzaam. Overweeg deze...

De Voor

De Voor

In 1950, in het voorwoord bij een nieuwe uitgave van De Weg,...

De Smidse

De Smidse

Dit boek verscheen in 1987 en heeft dezelfde structuur als...

Vrienden van God

Vrienden van God

Deze bundel van achttien preken – postuum verschenen in 1977...

Dagelijkse tekst

"De komst van de Heilige Geest"

Drie heel belangrijke punten om de zielen tot de Heer te brengen: dat je jezelf vergeet en alleen maar aan de eer van je Vader, God, denkt; dat je als een kind je eigen wil neerlegt bij de Wil van de Hemel, zoals Jezus je heeft geleerd; dat je gehoorzaam het licht van de Heilige Geest volgt. (de Voor, 793).

De komst, in majesteit en macht, van de heilige Geest op het Pinksterfeest was geen losstaand gebeuren. Er is nauwelijks één bladzijde in de Handelingen der Apostelen waarin niet gesproken wordt over Hem en zijn werking waardoor het leven en het gedrag van de vroegste christelijke gemeente wordt geleid en bezield. (...)

De kracht en de macht van God geven een nieuwe glans aan het aanschijn der aarde. De heilige Geest staat de Kerk van Christus voortdurend bij, opdat ze altijd en in...