Prelatens brev (14.2 2018)

”La oss takke ham ettersom alt kommer fra ham.” Prelaten forteller om sin reise til Brasil og om den hengivenhet som kjennetegner dagens to årsdager. I dag er det også første dag i fastetiden.

Roma, 14. februar 2018

Mine kjære, måtte Jesus bevare dere, mine døtre og sønner!

Jeg skriver et kort brev til dere og har fremdeles sterke inntrykk fra tiden i Brasil, der jeg enda en gang følte hvor levende Kirken og Verket er. I møtene med så mange enkeltmennesker, familier og så mange unge mennesker kunne jeg lett se deres glede og ønske om å arbeide for Gud. La oss takke ...

Å arbeide av kjærlighet

Artikler
Å arbeide av kjærlighet

En artikkel av biskop Javier Echevarría som knytter den hellige Josemarías budskap om helliggjørelse av arbeid til pave Frans siste encyklika.