Valget av neste prelat i Opus Dei begynner 23. januar

Valgkongressen som skal utpeke Opus Deis prelat innledes 23. januar 2017 i Roma. Etter at paven har utnevnt den nye prelaten vil vedkommende overta embetet etter biskop Javier Echevarría som døde 12. desember 2016.

Fra prelaten
Opus Dei - Valget av neste prelat i Opus Dei begynner 23. januar Pave Frans: «Måtte våre hjerter brenne av Jesu, den gode hyrdes, kjærlighet» (3.6.2016)

Msgr Fernando Ocáriz, prelaturet Opus Deis hjelpevikar, har sammenkalt en valgkongress for å velge neste prelat som skal starte 23. januar. Den tidligere prelaten, biskop Javier Echevarría, døde 12. desember 2016 på sykehuset Campus Bio-Medico av respirasjonssvikt.

Både kvinner og menn deltar i prosessen for å utpeke neste prelat. Høydepunktet er pavens godkjennelse av valget. Opus Deis hjemmeside vil informere om kongressens forskjellige faser.

Valgbar er bare en prest, førti år eller eldre, som er medlem av valgkongressen

Valgbar er bare en prest, førti år eller eldre, som er medlem av valgkongressen og som har vært medlem av prelaturet i minst ti år og fem år som prest.

Prelaturets statutter beskriver de forskjellige menneskelige, åndelige og formelle egenskaper som prelaten må ha for å sikre at embetet utøves så uklanderlig som mulig: i korthet går dette ut på at han må utmerke seg i kjærlighet og klokskap, fromhet, kjærlighet til Kirken og til dens læreembete og trofasthet mot Opus Dei. Han må ha bred kunnskap, både i kirkelige og i sekulære vitenskaper og ha tilstrekkelig pastoral kompetanse. Liknende krav settes i kanonisk rett for kandidater til bispeembetet.

Opus Dei-medlemmene som deltar i valgkongressen (for tiden ca 150) er både prester og lekfolk som er minst 32 år gamle og som har vært medlemmer i prelaturet i minst ni år. De blir utpekt blant medlemmene i de landene der Opus Dei utfører sitt pastorale arbeid.

Valgprosessen innledes på forhånd med et forberedende møte i det høyeste råd på den kvinnelige siden (det såkalte sentralrådet). Dette starter 21. januar. For tiden består sentralrådet av kvinner fra 20 forskjellige land. Hver enkelt av dem foreslår individuelt ett eller flere navn på prester som hun anser som best egnet for prelatembetet. Kongressdeltakerene foretar deretter selve avstemningen på bakgrunn av disse forslagene. Når valget er klart og den valgte har akseptert, ber han selv eller gjennom noen andre paven om å godkjenne valget. Det er paven som formelt utnevner Opus Deis prelat.