Troen i 20-årsalderen (7): Å leve en kristen forlovelse

Federico og Isabella har vært forlovet i et år. Troen hjelper dem til å være ekte i hverandre og forberede seg til et forhold som vil vare evig. En ny video i serien i Troens år.

Troen i 20-årsalderen

Federico:

Hennes evne til å komme overens med andre,til å være nær meg, gjøre meg glad og lykkelig,er det jeg synes er mest attraktivt ved henne.Min forlovede og jeg har ønsket at forlovelsestiden,skal være en tid der vi lærer hverandre bedre å kjenne,og har plass for at Gud kan komme inn.Hvis det bare dreide seg om oss, ville vi sikkert ikke leve utnoe så vakkert som det forholdet vi har til hverandre nå.

Isabella:

Kristendommen legger noe mer til:Den får deg til å elske den andre samtidig som man elsker Gud.I disse månedene med Federico (vi har vært forlovet litt over et år)prøver jeg hver dag å finne ut hvordan jeg kan gjøre ham lykkelig,hvordan jeg kan gi meg selv hundre prosent.

Federico :

Vanskeligheter kommer ikke bare fra andre,men også fra oss selv.Alle har indre begjær, impulser,som noen sier man burde følge uten å nøle.I samtaler med venner er det mange som sier til meg:Du må ha et forhold til din forlovede;Hvis du ikke har et seksuelt forhold, er beilingen ufullstendig.Men nei, den er ikke ufullstendig;den er mer enn det, noe renere.Vi innser at hvordan vi lever nå ikke slutter her,at vi bygger noe som vil vare for bestandig.De som er forlovet har mange måter å vise kjærlighettil hverandre påsærlig ved å tilbringe mye tid sammen,skape gjensidig forståelse, en intimitet som varer evig.Det er også klart at fra en fysisk synsvinkeler det vidunderlig å ha den kontakten, å være sammen,men et kyss, en klem, er nok,for de er viktige tegn på kjærlighet hvis de kommer fra hjertet.

Isabella:

Vi hjelper hverandre, noe som er svært nyttig.Federico hjelper meg til å ta bedre vare på mitt åndelige liv,og jeg hjelper ham.Vi ber sammen, og hjelper hverandre å be.Slik setter vi all vår lit til Gud.

Federico:

Vi prøver også å forsikre oss om at hver av oss har sitt eget bønneliv,noe som gir styrke til livet vårt, slik at vi kan kjenne Gudbedre og komme nærmere Ham.Vi prøver å be, noen gange alene, andre ganger sammen.Livet er alltid fullt av risiko,men det er også sant at bare kjærligheten gjør det verdtå risikere livet.Finnes det noe større enn å risikere alt for kjærligheten?

Renhet kommer fra kjærlighet, og ungdommens styrke og gledeer ingen hindring for edel kjærlighet.”Den hellige Josemaría, Christ Is Passing By, nr. 40

Troen i 20-årsalderen (1): ”Jeg ville vite mer”
Troen i 20-årsalderen (2): ”En tro som får en til å tjene”
Troen i 20-årsalderen (3): ”Bringe Gud inn i mitt daglige liv"
Troen i 20-årsalderen (4): ”Slå an tonen”
Troen i 20-årsalderen (5): “Jeg er en del av en familie”
Troen i 20-årsalderen (6): Gi deg selv helt og fullt til Gud