Tragedien på Filippinene:" Gud står ved vår side i de mest uforståelige øyeblikk"

Opus Deis prelat har sendt et budskap til medlemmer og medarbeidere på Filippinene, hvor tyfonen Haiyan har ført til 10 000 døde, og ødeleggelser som berører 10 millioner mennesker. Opus Dei har virket på Filippinene siden 1964.

I budskapet som biskop Echevarria har sendt til medlemmene på Filippinene, gir han uttrykk for den nærhet og kjærlighet han føler for dette landet. "Jeg ber at den Hellige Jomfru, Regina Asiae, må beskytte dere alle".

"Vær sikre på at deres søstre og brødre fra Roma, fra alle verdens kanter, ber for Filippinene, for ofrene og deres slektninger, og for hver og en av innbyggerne i de byene som er berørt".

Han har også bedt medlemmene av Opus Dei om at de "samarbeider på alle mulige måter med myndighetene som organiserer hjelpen til de skadede".

"Den hellige Josemaria lærte oss å se på verden med et universelt, katolsk hjerte: la oss føle med alle som lider under følgene av tyfonen, og la oss be om at de, på tross av alle vanskeligheter, må forbli fredfylte".

Prelaten forslår at hver og en hjelper så godt han kan

"Gud er alltid med oss, i smerte og i stunder som for oss mennesker virker uforståelige: som Guds barn må vi møte alle problemer vel vitende om at vi er i Hans hender. La dere selv fylles av Guds åpenbaring og la den skinne rundt dere".

"Be, be, be .... Omfanget av denne katastrofen må anspore oss til å bønnfalle om sterkere tro, for oss selv og for andre".

Informasjon om hvordan man kan hjelpe gjennom Caritas:

http://www.caritas.org.ph/Call-To-Action/about.html 

I Norge

http://www.caritas.no/