Prelaten i Estland og Finland.

Biskop Javier Echevarria har vært på et pastoralt besøk i Estland og Finland. Her har vi samlet noen små skisser fra dette korte besøket.

Fra prelaten
Opus Dei - Prelaten i Estland og Finland. Prelaten sammen med teaterregissør Lembit Peterson.

Den første dagen hilste Prelaten på noen medlemmer av Opus Dei fra disse to landene. Møtet fant sted på den internasjonale flyplassen Vantaa, utenfor Helsinki. Derifra reiste han med ferge til Tallinn, en strekning på ca. 80 km.

Under reisen fortalte medlemmene fra Opus Dei litt om landet de skulle til, bl.a. om den lange tradisjonen i Estland med flerstemt korsang.

I Tallinn møtte prelaten flere hundre mennesker fra mange forskjellig steder. Han oppfordret alle til å virke apostolisk gjennom sitt eget liv og levnet, spesielt blant mennesker som aldri hadde hørt om Kristus.

Prelaten på fergen til Tallinn.

Møtet med teaterregissør Lembit Peterson var spesielt hjertelig. Lembit Peterson traff nemlig den salige Alvaro del Portillo da han besøkte Estland i 1993. Den gangen var det ikke mer enn noen titalls katolikker i Estland. Ved et møte i en sportshall, snakket biskop Echevarría om hvor viktig det var å finne tilbake til sine røtter, i et land som pave Innocent III kalte "Marias land".

Han oppfordret igjen alle til å drive apostolisk arbeid, hånd i hånd med Jomfru Maria, uten å la seg stoppe av hva folk måtte si eller mene.

I Finland

Søndag møtte han mer enn 200 personer på et hotell i Helsinki. Her understreket prelaten betydningen av bønn og nestekjærlighet. Et ungt ektepar med tre barn snakket om hvor viktig det var å lære å bli gode foreldre. På samme måte som man utdanner seg til å bli en god lege eller en god advokat, burde det være like viktig å lære å bli gode foreldre. Biskop Echevarría svarte at familien er samfunnets kjernepunkt, og at en familie som lever i kjærlighet, også hjelper familiene omkring seg. Han ba ektemennene om å elske og respektere sine koner, og til konene sa han at de skulle elske og vise forståelse for sine menn. Han oppmuntret dem til å hjelpe hverandre, så deres lykke kunne bli barnas lykke og omgivelsenes lykke.

Søndag møtte han mer enn 200 personer på et hotell i Helsinki.

Han snakket også om det finske samfunnet, som er et høyt utviklet samfunn som mange kan lære meget av. Derfor bør Finland også være med på å hjelpe andre, mindre utviklede land. Man må heller ikke glemme at det finnes fattige og utenforstående også i Finland. Og man må motstå fristelsen til å leve "for seg selv" og heller leve for andre. Det er mange syke og ensomme mennesker som trenger besøk og trøst.

Tilslutt møtte han flere familier. Han besøkte også Tavastthahti og Silta-klubi, to studentboliger hvor Opus Dei holder kurs i kristen formasjon. Studentene hadde laget et teaterstykke om de forskjellige stadiene i livet, og om hvordan skytsenglene hjelper menneskene på veien. Prelaten fikk også som gave en fotomontasje som var en kopi av minneplaten i det første studenthjemmet Opus Dei hadde i Madrid, DYA. På finsk stod det: Silta Klubi.

Emilie snakket om den hellige Josemarías tro, da han begynte apostolatet blant unge studenter, med meget små midler. Og om hvordan hans sjenerøse svar på Guds kall har gjort det mulig for tusenvis av personer å vokse og utvikle seg, menneskelig og åndelig, i mange studenthjem i hele verden.

Samtalen med Elias, lutheraner og visesanger, var spesielt gripende. Han sang en av sine egne sanger om hvordan det er lett å glemme problemene folk i fattige land har. Prelaten takket for sangen, og oppfordret ham til å følge Kristus stadig tettere.

Mandag morgen hadde prelaten et møte med biskopen av Helsinki katolske bispedømme, Teemu Sippo. Senere på dagen reiste han tilbake til Roma.

Dette besøket er det sjette prelaten har foretatt til Finland, etter at han ble utnevnt som prelat for Opus Dei av den hellige Johannes Paul II.