Pave Frans mottar den nye prelaten i audiens

3. mars kl 12.15 mottok Den hellige far Opus Deis prelat, msgr Fernando Ocáriz sammen med generalvikaren, msgr Mariano Fazio i audiens.

Fra prelaten
Opus Dei - Pave Frans mottar den nye prelaten i audiens El Prelado del Opus Dei abraza al Santo Padre.

3. mars kl 12.15 mottok Den hellige far Opus Deis prelat, msgr Fernando Ocáriz sammen med generalvikaren, msgr Mariano Fazio i audiens.

Paven hilste dem med en vennlig ”abrazo”, en klem. I audiensen, som varte omtrent 25 minutter, takket prelaten ham for hans varme telegram i anledning biskop Javier Echevarrias død, for hans bønner for valgkongressen, og for bekreftelsen av valget av ham som ny prelat.

Monsignor Ocaríz gjorde ham kjent med at prelaturets troende er i enstemmig enhet med Den hellige far, og informerte om de pastorale prioriteringer som kongressen hadde vedtatt for de kommende år: familien, ungdommen, og en aktiv omsorg for de mest trengende. Pave Frans takket ham for prelaturets apostoliske anstrengelser i hele verden, spesielt den åndelige omsorg som gis til hvert enkelt menneske, som fremmer økumenikken i land der katolikker er en minoritet. Han ba også prelaten om å prioritere en spesiell "periferi": middelklassen og de profesjonelle og intellektuelle sektorer i samfunnet som er langt borte fra Gud.

Da Den hellige far Frans velsignet prelaten og generalvikaren, utvidet han velsignelsen til alle troende i prelaturet, og ba om at de alle måtte be for ham.