Benedikt XVI: Julekrybben og juletreet har en kristen betydning

Benedikt XVI sa at julekrybben og juletreet er syboler som hjeper oss til å huske julens sanne betydning: at Gud ble menneske for å hjelpe oss.

Familieliv
Opus Dei - Benedikt XVI: Julekrybben og juletreet har en kristen betydning

Gruppen fra Tyrol som ga det juletreet som ble plassert på Petersplassen ble nylig mottatt av paven i Vatikanet.

”Julen er en kristen høytid, og dens symboler, spesielt julekrybben og det pyntede treet, er viktige referanser til det store mysteriet om Inkarnasjonen og Jesu fødsel, som stadig påkalles i liturgien for advent og jul.”

”Dette store grantreet,” sa paven med henvisning til treet, ”hugd uten å skade skogen og nå pent pyntet, vil bli stående ved siden av julekrybben til slutten av juletiden. Det er et meningsfullt symbol på Kristi fødsel, fordi dets eviggrønne grener minner oss om det livet som ikke dør.”

”Treet og krybben”, fortsatte han, ”er deler av den tradisjonelle atmosfæren som danner en del av den åndelige arv i våre fellesskap. Det er en ånd fylt av religiøsitet og familieintimitet, som vi må bevare også i dagens samfunn, der det virker som om karriere, forbrukermentalitet og søken etter materielle ting dominerer.”

Møte med universitetsstudenter

Som tradisjonen er, feiret Den hellige far messe for universitetsstudenter i Peterskirken. Ved slutten av messen snakket han en stund med dem og reflekterte over ungdommens åndelige formasjon og over sin nye encyklika, Spe salvi.

Paven ba dem om å ”feste blikket på Jomfru Maria og lære av hennes ’ja’ å si deres eget ’ja’ til det guddommelige kall. Den hellige ånd trer inn i vårt liv i den grad vi åpner våre hjerter med vårt ’ja’. Jo mer helhjertet vårt ’ja’ er, jo større blir hans nærværs gave.”

Da paven snakket med universitetsstudentene sa han at ”en materialistisk mentalitet har spredd seg, og næres av håpet om at ved å forandre økonomiske og politiske strukturer, vil det bli skapt et rettferdig samfunn der fred, frihet og likhet hersker.”

”Denne prosessen, som ikke er uten verdier og har sine historiske grunner, inneholder imidlertid en grunnleggende feil: menneskene er ikke bare produktet av bestemte økonomiske og sosiale forhold. Tekniske fremskritt er ikke alltid fulgt av menneskelig moralsk vekst. Det har skjedd, og det skjer dessverre fremdeles, at uten etiske prinsipper kan vitenskap, teknologi og politikk brukes, ikke for å skape noe godt, men snarere for å skape noe ondt for individer og menneskeheten som helhet.”