Tags: Novenna

Nav atrast 1 neviens rezultāts par "Novenna"
Vai meklē darbu?

Vai meklē darbu?

Vai meklē darbu? Piedāvājam šo „Darba novennu” ar svētā Hosemarijas tekstiem un lūgšanām viņa aizbildniecībai.

Ziņas