Nosūtīt draugam

- Vai kristieši, kas nav katoļi vai piederīgi kādām citām ticībām, var piederēt Opus Dei prelatūrai?


http://opusdei.org/lv-lv/article/vai-kristiesi-kas-nav-katoli-vai-piederigi-kadam-citam-ticibam-var-piederet-opus-dei-prelaturai/

JŪSU DATI