Nosūtīt draugam

Oktobra mēnesī tiek uzsākta nemitīga Vissvētākā Sakramenta adorācija Latvijā


http://opusdei.org/lv-lv/article/oktobra-menesi-tiek-uzsakta-nemitiga-vissvetaka-sakramenta-adoracija-latvija/

JŪSU DATI