Prelāta vēstījums (2017. gada oktobris)

Kristieša uzticība ir pateicīga uzticība, jo mēs neesam uzticīgi kādai idejai, bet gan Personai: “Jēzu, cik labs Tu esi, cik labs!”

Pastorālās vēstules
Opus Dei - Prelāta vēstījums (2017. gada oktobris)

Nesenie otrā un sestā oktobra datumi, respektīvi, Opus Dei dibināšanas un sv. Hosemarijas kanonizācijas jubilejas, mūs atkal aicina iet mūsu ceļu ar pateicību un uzticību. “Cik labs ir Kungs, kurš mūs ir meklējis, kurš mums ir darījis zināmu šo svēto veidu, kā būt noderīgiem un atdot savu dzīvību vienkārši, mīlot visas radības Dievā un sējot mieru un prieku cilvēku vidū! Jēzu, cik labs Tu esi, cik labs!” (no svētā Hosemarijas 1940.g. 11.marta vēstules 78. sadaļas).

Atcerēsimies priestera Havjēra lūgšanu par visu Opus Dei sieviešu un vīriešu uzticību viņa dzīves pēdējās stundās. Bet kristieša uzticība ir pateicīga uzticība, jo mēs neesam uzticīgi kādai idejai, bet gan Personai: Kristum Jēzum, mūsu Kungam, kurš - katrs no mums mēs varam tā teikt - “mīlēja mani un atdeva sevi par mani” (Gal 2, 20). Apzinoties, ka Dievs mūs katru personīgi mīl, mēs jūtamies mudināti, ar Viņa žēlastības palīdzību, uz uzticīgu un neatlaidīgu mīlestību pret Viņu. Mīlestību, kas ir cerības pilna attiecībā uz to, ko Dievs darīs Baznīcā un pasaulē caur mūsu katra dzīvi, neraugoties uz mums piemītošo nepastāvību.

Romā, 2017. gada 10. oktobrī