- Vai kristieši, kas nav katoļi vai piederīgi kādām citām ticībām, var piederēt Opus Dei prelatūrai?

Biežāk uzdotie jautājumi

Kristieši, kas nav katoļi, un pārējo reliģiju pārstāvji nevar pievienoties prelatūrai, bet var līdzdarboties ar Opus Dei , ja viņi to vēlas. Cilvēki, kas līdzdarbojas –kooperatori, lūdzas par Opus Dei un iegulda savu darbu un ziedojumus izglītības un palīdzības sniegšanas darbos, ko prelatūras ticīgie veicina visā pasaulē. Mūsdienās bez katoļiem Opus Dei kooperatori ir gan citu konfesiju kristieši - pareizticīgie, anglikāņi un luterāņi, gan arī jūdu, musulmaņu un budistu reliģiju pārstāvji vai arī cilvēki bez reliģiskās piederības.