- Kāds ir Opus Dei apustulāts ?

Biežāk uzdotie jautājumi

Galvenokārt nevis grupā, bet individuāli, ikviens pašatbildīgi darbojas patstāvīgi savā vidē, dabiski un spontāni. Apustulāts piešķir draudzībai lielāku vērtību – labs kristietis cenšas būt labs draugs, atklāts un uzticams.

Turklāt Opus Dei ticīgie ar daudzu citu cilvēku atbalstu sadarbojas savu vides problēmu risināšanā un palīdz visnabadzīgākajiem, veicina izglītības un palīdzības centru izveidi – skolas, slimnīcas, arodizglītības iestādes, universitātes….