- Kāda attieksme ir Opus Dei prelatūrai pret citām Baznīcas institūcijām?

Biežāk uzdotie jautājumi

Opus Dei prelatūra un ikkatrs tās ticīgais īpaši cenšas dzīvot pilnīgā komūnijā ar Pāvestu, bīskapiem, priesteriem, garīgās kārtas pārstāvjiem un visām Baznīcas autoritātēm. Opus Dei dibinātājs vienmēr atgādināja, ka Opus Dei eksistē vienīgi, lai kalpotu Baznīcai un ka prelatūras ticīgajiem ir jābūt vienotības « ieraugam ».