Archive: Prelāts

Nav atrast 61 neviens rezultāts par "Prelāts"
Prelāta vēstule (maijs 2009)

Prelāta vēstule (maijs 2009)

„Šajās nedēļās kontemplēsim Jaunavu Mariju, Jēzus Māti un mūsu Māti, kas ar miesu un dvēseli tika uzņemta Debesīs, uzlūkosim viņu „Augšāmcelšanās priekā un godībā," aicina mons. Havjērs Ečevarija šajā vēstulē.

Prelāta vēstule (aprīlis 2009)

Visskaidrākais Dieva mīlestības pret mums apliecinājums ir Kristus upurēšanās par mums līdz pat nāvei. To mums atgādina Opus Dei prelāts savā šī mēneša vēstulē, caur Kristus Augšāmcelšanos aicinot visus tuvoties Dievam.

Prelāta vēstule (oktobris 2008)

Pazemība ir tikums, kam ir izšķiroša nozīme mūsu ceļā uz svētumu. Savā oktobra vēstulē Opus Dei Prelāts uzsver, ka tikai ar Dieva palīdzību mēs varam kļūt par labiem darbarīkiem viņa rokās.