Archive: Prelāts

Nav atrast 61 neviens rezultāts par "Prelāts"

Prelāta vēstule (novembris 2010)

Savā šā mēneša pastorālajā vēstulē prelāts mūs aicina dziļāk izprast dogmu par Svēto Sadraudzību, tā stiprinot vienotību visu Baznīcas locekļu starpā – to, kas ir Debesīs, kas ir šķīstītavā un kas ir uz zemes.

Prelāta vēstule (augusts 2010)

Marijai veltītais gads, ko pašlaik izdzīvojam Opus Dei, un Jaunavas Marijas svētki šajā mēnesī ir iemesls, lai Monsinjors Ečevarija šomēnes savā vēstulē visiem prelatūrai uzticīgajiem ticīgajiem runātu par Dievmāti.

Prelāta vēstule (aprīlis 2010)

Savā aprīļa vēstulē monsinjors Havjērs Ečevarija aicina mūs apdomāt, ka „ar savu pazemināšanos un tai sekojošo paaugstināšanu Kungs mums ir iezīmējis taku, pa kuru mums sperami mūsu soļi mūsu ikdienas dzīvē”.