Archive: Sociālās iniciatīvas

Atrast 7 rezultāts par Sociālās iniciatīvas
Romas Svētā Krusta (Santa Croce) Universitāte

Romas Svētā Krusta (Santa Croce) Universitāte

Svētā Krusta Universitāte īsteno Svētā Hosemarijas Eskrivas, Opus Dei dibinātāja, vēlmi izveidot studiju centru Romā, kas kalpotu visai Baznīcai ar plašu un rūpīgu darbu reliģisko zinību pētīšanā un formēšanā, sadarbojoties atbilstoši tas īpašajai lomai ar Baznīcas evaņģelizācijas funkciju visā pasaulē.

El Milagro

El Milagro

Katru rītu vairāk nekā 400 bērnu no trūcīgām ģimenēm ierodas uz bērnudārzu ar nosaukumu “El Milagro” (“Brīnums”) Chorrillos, vienā no Limas rajoniem Peru.

Andu Universitāte Čīlē - Kalpot citiem ar savu intelektu

Andu kalnu ķedes pakājē, Čīlē atrodas Andu Universitātes pilsētiņa. 1989. gadā to dibināja grupa akadēmiķu un uzņēmēju, kuri bija pārliecināti, ka mīlestība pret labi padarītu darbu, kā to sludinājis Svētais Hosemarija Eskriva, Opus Dei dibinātājs, ir vērtīgs ideāls, lai sagatavotu pilsoņus, kuri būtu gatavi kalpot citiem ar savu intelektu.