Archive: Pastorālās vēstules

Atrast 60 rezultāts par Pastorālās vēstules

Prelāta vēstule (janvāris 2014)

Opus Dei Prelāts aicina mūs īpaši pacensties dzīvot brālībā ar visiem cilvēkiem, jo visi ir radīti pēc Dieva attēla un līdzības un visi ir atpestīti caur Kristu. “Justies, ka esam cits citam brāļi un māsas, un atbilstoši arī izturēties, – tā ir Dieva dāvana”.

Prelāta vēstule (marts 2013)

Monsinjors Havjērs Ečevarrija šajā vēstulē mūs aicina lūgties par konklāvu un par jauno Romas Pāvestu. Viņš arī turpina savu komentāru par Credo, kā arī kavējas pie mūsu Kunga Jēzus Kristus Ciešanām, Nāves un Apbedīšanas, atsaucot atmiņā Viņa maksu par atpestīšanu un mudinot mūs pilnīgāk izdzīvot Lielo nedēļu.