Ieškoti Dievo visur

Ieškoti Dievo visur

Šiame įraše Opus Dei įkūrėjas pataria kasdienėse situacijose – dirbant ar pramogaujant – bendrauti su Viešpačiu ir Jį šlovinti. (00’48’’)

Video
„Gatvėje esi Švenčiausiosios Trejybės šventovė“

„Gatvėje esi Švenčiausiosios Trejybės šventovė“

Mes, žmonės, su Dievu galime kalbėtis priešais tabernakulį ar po Komunijos. Bet šv. Chosemarija šiame įraše aiškina, kad net ir gatvėje, darbe ar namuose galime būti šventykla, kurioje gyvena Dievas. „Ieškok manęs savyje, nes ten esu“ (02’30’’.)

Video
Rasti Dievą žemiškuose dalykuose

Rasti Dievą žemiškuose dalykuose

Būti šventiems kasdieniame gyvenime – kiekvienam krikščioniui patrauklus siekis. Kaip jį įgyvendinti? Mylėti sutuoktinį, rūpintis vaikais, profesionaliai dirbti... „Ir Dievas mums padės“, – sako šv. Chosemarija (01’27’’).

Video
Skelbti Jėzų Kristų

Skelbti Jėzų Kristų

Visus mielai priimti, nė vieno neatstumti. Taip Opus Dei Įkūrėjas pataria sekti Kristaus pėdomis, nes Jis „irgi neatstūmė“ (1’31’’).

Video
Krikščioniškas pavyzdys darbe

Krikščioniškas pavyzdys darbe

Kaip neprarasti savitvardos nekrikščioniškoje aplinkoje? Šis aktualus klausimas šv. Chosemarijai buvo užduotas 1972 m. Ir štai ką jis atsakė (0’44’’).

Video
Užsidėgti kasdieniu gyvenimu

Užsidėgti kasdieniu gyvenimu

„Jei kasdien gyvensi su meile, kiekviena diena bus kitokia“, – pataria Opus Dei Įkūrėjas tiems, kurie nori pabėgti nuo rutinos ir savo kasdieniame gyvenime surasti Dievą (1’53’’).

Video
Dirbti iš meilės

Dirbti iš meilės

Koks darbas yra vertingesnis? „Tas, kuris dirbamas su didesne meile Dievui“, – atsako šv. Chosemarija, kalbėdamas apie darbą ir tarnystę kitiems (1’19’’).

Video
Šventosios Mišios

Šventosios Mišios

Šv. Chosemarija kalba apie Kristaus būvimą duonos ir vyno pavidalu. „Viešpatie, žinau, kad ten gyveni pasislėpęs iš Meilės.“(1’18’’)

Video
Evangelijos skaitymas

Evangelijos skaitymas

Šiame įraše (1’45’’) šv. Chosemarija pasakoja, kaip melsdavosi Evangelijos pagalba, tapdamas vienu iš Jėzaus mokinių.

Video
Džiaugsmas ir skausmas

Džiaugsmas ir skausmas

Susidūrusiam su gyvenimo sunkumais šv. Chosemarija pataria ramybę atgauti maldoje. „Kai priimsite Dievo valią, skausmas išnyks, nes tada Kryžių neša Jis.“ (0’53’’)

Video
Atgailos sakramentas

Atgailos sakramentas

Išpažintis, Dievo malonės sakramentas, „suteikia vieną iš didžiausių paguodų“, sako šv. Chosemarija. Jame atrandame Kristų, „Tėvą ir Motiną.“ (1’26’’).

Video