Prelato laiškas (2008 m. balandis)

Šalia mūsų esantis prisikėlęs Kristus yra tarsi kvietimas mums kasdien gyventi džiugiai, trokšti tapti geresniems ir betarpiškai rodyti gailestingumą kitiems. Taip savo balandžio mėnesio laiške pataria Opus Dei Prelatas.

Prelato laiškas (2008 m. kovas)

Prelato laiškas (2008 m. kovas)

Šio mėnesio laiške daugiausiai dėmesio tenka įpusėjusiai Gavėniai. Artėjant Didžiajai savaitei, Prelatas ragina mylėti Dievą ir žmones su tokiu užsidegimu, koks užplūsta atletus, išvydusius finišo tiesiąją.

Prelato laiškas (2007 m. lapkritis)

Prelato laiškas (2007 m. lapkritis)

Prelatas kviečia šio mėnesio liturginių švenčių dienomis atnaujinti krikščioniškąjį gyvenimą, malda susivienyti su kitais ir jaustis lydimam kitų maldų: „Nė vienas krikščionis neturėtų jaustis vienišas, nes kiekvieną akimirką dalyvaudamas dieviškame gyvenime jis užmezga itin glaudų ryšį su Jėzumi Kristumi ir su Jo Motina.“ Be to, jis kalba ir apie 25-ąsias asmeninės prelatūros metines.

Prelato laiškas (2007-ųjų kovas)

Mons. Chavjero Ečevarijos (Javier Echevarria) laiškas Opus Dei tikintiesiems. Gavėnios proga Prelatas mus ragina kiekvieną „džiaugsmingai koreguoti savo asmeninį gyvenimą ir tarsi lėktuvui ar laivui pasiekti kelionės tikslą“.